Vjeruj, ali i provjeri

trust but verify

Pravila nulte pouzdanosti za siguran pristup i softverski definisani perimetar1 Izgradnja nultog povjerenja za siguran pristup i istraživanje softverski definisanog perimetra Naš dinamični svijet mobilnih i računara u oblaku zahtijeva unapređenje mogućnosti sigurnog pristupa zasnovanog na kontinuiranoj provjeri i autorizaciji – stari model zaštite s rovom2 i visokim zidom3, kao i jarboli4 i zamkovi5 su … Opširnije

4