Oznaka: root

sudo

sudo iz mog komšiluka

Administratori sistema (sysadmin) U informatičkoj tehnologiji (IT), sistemski adminsitrator (sysadmin) je osoba koja podržava realno okruženje za više korisnika i osigurava kontinuirani, optimalni rad IT usluga i sistema podrške. U zavisnosti od veličine i vrste orgaizacije posao sistemskog administratora može da se kreće od veoma specifičnih kao što je administrator podatkovnih centara, mrežni administrator (NOC […]

0