Napredni inžinjer: Liderstvo koje ne slijedi konvencije

U nastavku je obrada predgovora knjige Napredni inžinjer: Liderstvo koje ne slijedi konvencije (slobodan prevod originala sa engleskog jezika: Staff Engineer – Leadership beyond the management track) pisan na veoma nekonvencionalan način. Pokušaćemo da napravimo cijelu seriju obrada poglavlje po poglavlje ili podpoglavlje po podpoglavlje, onako kako nam bude išlo pod ruku. Svakako, poslužićemo se … Opširnije

0