O ličnostima

Personality

Jedna od najboljih aplikacija s kojom svako od nas može da odredi sebe gdje je i u koju grupu pripada je svakako ona 16 Personalities. Da se pitam uveo bih ispunjavanje ovog upitnika na početku i kraju svake školske godine od 7 razreda pa nadalje. Time bi prije svega oni koji to ispunjavaju znali u … Opširnije

1

SMART Goals – Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely

Prostim prevodom riječi koje u engleskom jeziku čine akronim SMART dobijaju se slijedeće riječi: Svojstvenost Mjerljivost Dostižnost Razboritost Pravovremenost Cilj je nešto što svako živo biće ima. Međutim, ljudi kao razumna živa bića imaju vlastite i zajedničke ciljeve kako za poslovanje, tako i za lični život čime se dobija osjećaj usmjerenosti, motivacije, jasne žiže i … Opširnije

0