KUR’ANSKA SURA JUSUF

(Razmišljanja i tumačenja određenih ajeta, ali i cijele priče o Jusufu, alejhiselam, od strane Numan Ali Hana) U nastavku dajem, ne samo sažetak, nego i pregled na izlaganje koje je održao Numan Ali Han u Minhenu 21. maja 2022. godine. Sažetak, jer je nemoguće prenijeti sve što je čovjek pričao, ali i nisam baš tolikog … Opširnije

3

Filozofija življenja (u islamu)

Ukusi za određenim štivima se razlikuju kao što se razlikuju i ukusi po pitanju hrane, pića, odijevanja i mnogo čega drugog. To je neka raznolikost, pluranost, kako se to savremeno kaže, koja nas i čini ljudima. Sreća je pa je tako. Zamislimo kakav bi svijet bio kada bismo bili svi identični, ili kada bi na … Opširnije

1

Ispravna žiža

Jedan od veoma popularnih videa u kojima trener podučava mladog učenika šta je ispravan fokus je onaj u nastavku s naslovom: Ne pravi žižu na ono što te ometa, nego na problem. Ako bismo ovo malo modifikovali, možda još preciznije, poruka bi mogla da glasi: Ne pravi žižu na ono što te ometa, nego na … Opširnije

0

Zašto je ogovaranje tako zastupljeno?

Ogovaranje je, da se podsjetimo, kada o nekome pričamo nešto što taj ne bi volio da se (pro)čuje. Stalno smo u toj borbi sa samim sobom i s (našim) društvom da nekoga ne ogovaramo. No, da malo postavimo stvari iz drugog ugla. Uzećemo sebe same za vlastiti primjer. Zašto smo mi predmet ogovaranja? Šta to … Opširnije

0

Analiza čitanja

Kada je Džibril-i emin došao s prvom Objavom posljednjem Božijem poslaniku, neka su na njega i njegove Božiji mir i spas, zapovijedio mu je da čita! On, alejhiselam, nije rekao, a šta da čitam! Nego je rekao, ja ne znam da čitam. A to je veoma različito! Da Džibril-i emin nije pokazao “papire” s kojih … Opširnije

0

Trebaju li …

Od kako imamo internet na svakom ćošku, a posebno u rukama, to imamo mogućnost i da pitamo razne ljude o raznoraznim pitanjima, ali isto tako i ti mnogi ljudi govore i pišu i prije nego ih iko išta upita. Jedno od najznačajnijih pitanja prije ili u toku svakog Ramazana, svake godine bude i to da … Opširnije

1

Pokajanje Vahš ibn Harba

Ima jedna priča koja kada god se spomene, meni suze na oči natjera. A nije priča o Ukašu koji se poslužio lukavstvom da dođe do resulullaha alejhiselatu veselam o kojoj smo slušali i čitali tako mnogo puta. Radi se o jednom drugom ashabu, čovjeku koji je bio vema razborit, bistar, snažan, hraban, mudar. Čovjek koji … Opširnije

8

Svjetovi Kur’ana

Septembra 2010. godine Islamske informativne novine Preporod objavile su jedan prelijep esej o Svjetovima Kur’ana, autora, nedovoljno cijenog u našoj javnosti, akademika Karić Enesa. Naravno, svima onima koji imaju prilike doći do tog izdanja u štampanom ili elektronskom obliku savjetujemo da pročitaju. Erudicijom i elokventnošću akademika otvorena su mnoga vrata u stare, sadašnje i nove … Opširnije

0

Vrijeme

Riječ vrijeme (engleski: time, njemački: Zeit, turski: zaman) prema statistikama institucija za upotrebu riječi vele da je riječ koja se najviše upotrebljava u svim vremenima. A vrijeme je ipak još uvijek (i vjerovatno zauvijek) misterija. Vrijeme postoji Oni koji se bave raspravama o vremenu stavljaju jednu od osnovnih ili prvih karakteristika vremena da vrijeme postoji. … Opširnije

5