Wood Wide Web

Wood Wide Web je izraz koji se koristi širom svijeta kada se govori o šumama, njihovom bogatsvu, raznolikosti, značaju. Tačnije, izraz Wood Wide Web se koristi kada se želi opisati prostranost podzemne mreže svake šume, a što je kranje važno za svaku šumu! Mreža korijenja, gljivica, raznih drugih biljaka, pa i parazita proteže se hiljadama … Opširnije

1