Series: Tamna strana optimizacije

Šta je to za vas: Molba za više kreativne slobode u poslovanju.

Čovijek 4.0, kako ti izgleda? Njemačka ekonomija želi kreativne i samopouzdane talente za održivost digitalne budućnosti na lokaciji. Realnost, međutim, više liči na preliminarnu fazu automatizacije: većina zaposlenih je slomljena u vježbi između optimizacije procesa i manije efikasnosti. Nema prostora za inovacije. Stoga nije ni čudo što Njemačka zaostaje na međunarodnom planu u svim sektorima […]

Opsesivno-kompulzivni menadžment slama čovječanstvo i na taj način sprječava inovacije.

Online check-in, štampač karte za ukrcavanje, skeniranje tijela – danas je let potpuno automatizovan proces. Zamislite da sa osmijehom dočekate osoblje obezbjeđenja i dobijete iritiran odgovor: „Skidajte kaiš, stavite sve na pokretnu traku!“ Kao da komanda dolazi od robota. Šta se zaboga dešava? Njemačke kompanije imaju problem. Znate da Njemačka zaostaje na međunarodnom planu u […]

Standardizacija ljudi vodi globalnoj eksploataciji.

Dakle, sve je standardizovano: protokol na aerodromu, red u restoranu brze hrane, državna srednjoškolska diploma. Još 1993. godine profesor sociologije George Ritzer je ovaj novi trend ka povezivanju i standardizaciji kritikovao kao mekdonaldizaciju društva. U ludilu štednje, optimizatori procesa ne samo da standardizuju procese, već i ljude. Tjeraju ih u uniforme i scenarije priča koji […]

Hronična preopterećenost ljudi ostavlja mentalne tragove.

Zašto putnici ponekad moraju da stoje u hodniku u vozu iako su kupili kartu sa rezervisanim sjedištem? Kako se uopšte može dogoditi da su avioni i konferencijski hoteli prebukirani? Mnoge kompanije pokušavaju nadoknaditi moguća povlačenja i neuspjehe od samog početka prihvatanjem previše rezervacija. Glupo, naravno, kada svi žele putovati ili prenoćiti. U menadžerskom žargonu, ovaj […]

Varanje vrijednih štediša dovodi do nepovjerenja i gubitka kvaliteta.

Svako ko je hronično preopterećen morat će u jednom trenutku kapitulirati. U najgorem slučaju, zaposleni potpuno izgube vezu sa svojim poslom, a time i zahtjevima koji se postavljaju na njegov kvalitet. Prestaju da protestuju protiv neuspjeha. Jeftini nadomjesci u hrani, toksični finansijski proizvodi u privatnim skladištima ili nadograđeni mjerni uređaji u ispušnim filterima – menadžeri […]

Korporativna psiha pati od sistemske nervoze

Atestirali smo kontrolore i pokretače klasične manije efikasnosti upravljanja i nervozne štednje. To je mnogo psihijatrijske i neurološke terminologije koju moramo pažljivije razmotriti. Kako djeluje preduzetnički mozak fiksiran na optimizaciju? A šta njeni impulsi pokreću u tijelima zaposlenih? Elektroencefalografija, skraćeno poznata i kao EEG, može se koristiti za mjerenje električnih fluktuacija napona u mozgu, a […]

Nekada je svaka kompanija bila spremna da preuzme rizik sa inovativnim idejama

Dakle, dijagnoza je jasna: njemačka ekonomija zaostaje za konkurencijom i vlastitim zahtjevima. Sistem je bolestan. Ali dosta grdnje. Vrijeme je za konkretne prijedloge terapije. Tretman rasporedimo u dvije cjeline. Prva se odnosi na kompaniju u cjelini, drugi na rad sa radnom snagom. Glavni problem efikasnosti nervozne kompanije je njen strah od rizika. U njenom zastoju […]

Kompanije moraju podsticati inovativni potencijal svojih zaposlenih

Koje mjere se koristite za oslobađanje potencijala motivisanih zaposlenika? Kompanije mogu omogućiti talentovanim zaposlenim napredovanje u specijalističke karijere. U tom cilju, menadžment definiše specifične tehničke kriterijume za unapređenje na više nivoe plata, kao što su tehnički ili poslovni uspjeh, publikacije ili prijave za patente. Zaposleni se mogu proaktivno prijaviti u bilo koje vrijeme za certificiranje […]

Čovjek 4.0 – Mašina 4.0

Industrija 4.0, Rad 4.0 – preokreti u svijetu rada koji su se desili i dešavaju kao rezultat digitalizacije također imaju utjecaja na ljude u cjelini. Pa šta je sa Čovjek 4.0? Postoje udžbenici, ali svakako i škole koje se bave ovom temom i to kroz nekoliko različitih cjelina. Jedan od školskih module od šest cjelina […]