Series: 19 odabranih

Fatima bint Muhammed el-Fahrija el-Kurašija (Engleski: Fatima bint Muhammad Al-Fihriya Al-Qurashiya, Arapski: فاطمة بنت محمد الفهرية القرشية‎)

Živimo u vremenima kada su univerziteti koncipirani po tzv. Bolonjskom programu. Takva situacija je i u BiH. Bili smo prisiljeni da mijenjamo naš univerzitetski program i uskladimo ga sa evropskim kako bi naši studenti i postdiplomci mogli naći svoje mjesto pod zapadnim Suncem. Tunižanka, Fatima kćerka Muhamedova, osnovala je prvu visoku školu u obliku kakvom […]

El-’adžajjah bint el-’adžajj el-asturlabijj (Engleski: al-ʻIjliyyah bint al-ʻIjliyy al-Asturlabiyy , Arapski: العجلية بنت العجلي الأسطرلابي‎)

Poziv na molitvu (namaz) još od vremena kada je molitva u tom obliku naređena, obavljana je glasom muezzina. Svaka molitva ima svoje tačno određeno vrijeme i nije je moguće obaviti nekada drugo. Postoje molitve koje se obavljaju rano u zoru, u toku dana i tokom predvečerja, odnosno noći. Stoga je potreba za tačnim određivanjem vremena […]

Setita bint el-Kadi ebu Abdullah el-Hussein ibn Ismail ibn Muhammed ed-Dabi el-Bagdadije (Engleski: Setita bint al-Qadi Abu Abdullah al-Hussein bin Ismail bin Mohammed al-Dabi al-Bagdadiya, Arapski: ستيتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي المحاملي البغدادية)

Setita je bila svestrana za današnje shvatanje svestranosti, a posebno za ono u kom je živjela. Umrla je 987. godine u Bagdadu gdje je i rođena. Bavila se arapskom literaturom, hadisom kao i pravom. Stoga je bila čest gost u sudnicama kao sudski vještak, jer je veoma dobro poznavala islamsko pravo. Također, smatra se da je […]

Rufejda el-eslamija (Engleski: Rufaida Al-Aslamia, Arapski: رفيدة الأسلمية‎)

Stari Grci, pa i stari Kinezi ili Indijci vjerovatno su imali neku vrstu medicinske sestre, međutim, historija zna samo da je Rufejda bila prva medicinska sestra u obliku kakvom danas poznajemo taj poziv. Rufejda je bila ne samo medicinska sestra, nego i veoma aktivna socijalna radnica kao i hirurg. Vještine hirurgije usavršila je slijedeći tadašnju vojsku […]

Lubna bint ‘Abdul Mevla, poznata kao Lubna el-Kurtubija (Engleski: Lubna of Córdoba ili Labana al-Qurtubiya, Arapski: لبنى بنت عبد المولى )

Ne zna se tačna godina rođenja, međutim, zna se da je preselila na Bolji svijet 984. godine. To je ostalo zabilježeno, zbog njenog veoma aktivnog i prepoznatljivog života. U današnjem vremenu među milionima žena koje rade, privrjeđuju i dijelom su aktivnog društa, ona bi kao takva bila sigurno prepoznatljiva. Interesantno je da je u Andalauziju, […]

Ponos žena, Zejneb Šahda bint Ahmed ibn el-Feredž ibn Omer el-Ibri (Engleski: Zaynab Shahda bint Ahmad b. Al-Faraj b. ‘Omar Al-Abrī, Arapski: شهدة بنت الإبري فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الإبري)

Nije mnogo žena u historiji islama imalo titulu šejh. Zejneb, ponos žena, kako je mnogi zovu, imala je tu titulu. Zejneb je živjela od 1088. do 1178. godine, odnosno od 482. do 574. godine po hidžri. Ima, ili imala je, titulu naučnika, pisca i planera. Autor je mnogih djela, gotovo kapitalnih, ali nažalost zbog nekih učenjaka […]

Lejla bin Abdullah el Adevija el-Kurejši (Engleski: Laila bint Abdullah al-Adawiya al-Quraishiya, Arapski: ليلى بنت عبد الله العدوية القرشية)

Bila je muhadžirka (izbjeglica iz Mekke u Jesrib, današnju Medinu Munevveru) u doba posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda sina Abdullahovog, neka su na njega Božija Milost i blagoslovi. Veli se da se bavila liječenjem ljudi i prije nego je izbjegla u Jesrib. Bila je itekako poznata i prije migracije, upravo po liječenju. Iako je rođena u […]

Ebu Abdullah Muhammed ibn Abdulllah el-Levati et-Tanži ibn Battuta (Engleski: Shams al-Dīn ʾAbū ʿAbd al-Lāh Muḥammad ibn ʿAbd al-Lāh l-Lawātī ṭ-Ṭanǧī ibn Baṭūṭah, Arapski: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي بن بطوطة)

U Zapadnom svijetu jednostavno poznat kao Ibn Battuta. Iako skriven kako od zapadnog svijeta tako i od muslimanskog više do 400 (četiri stotine) godina, postao je veoma poznat. Postoje razne institucije koje nose njegovo ime širom (uglavnom islamskog) svijeta. Naime, knjiga koju je pisao sa svojih putovanja po tada dostupnom svijetu u obliku putopisa bila je […]

Dija ed Din Ebu Muhammed ‘abdullah ibn Ahmed el Malaki (Engleski: Ḍiyāʾ Al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdllāh Ibn Aḥmad al-Mālaqī, Arapski: ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي)

Ili jednostavno Ibn El-Bejtar (Engleski: Ibn al-Baittar, Arapski: بابن البيطار) jedan je on najvećih naučnika srednjeg vijeka. Bio je najpoznatiji i vjerovatno najveći naučnik svoga vremena o botanici i lijekovima. Moglo bi se reći da je bio veoma uspješan farmaceut, kao i pionir u homeopatskom liječenju. Rođen je u Andaluziji 593. godine po hidžri, odnosno 1197. […]