Kategorija: Obrazovanje

ŽIPP Tehnika

Škole koje obrazuju svoje učenike da razmišljanjem dolaze do rezultata i zauljučaka, a ne pukim pamćenjem i ponavljanjem usvajaju razne tehnike kako bi olakšali i nastavnom osoblju i učenicima. Školovanje koje traži razvijanje kognitivnih vještina je relativna novina u javnim obrazovnim institucijama. Takav način obrazovanja bio je odvajkada dostupan samo u veoma malom broju privatnih […]

1

Korona mijenja svijet rada

U devetom razredu osnovne škole iz predmeta: Posao, Ekonomija, Tehnologija, neophodno je izraditi projektni zadatak na pomenutu temu. Kćerka je odradila svoj dio posla, ali obzirom da je tema bila interesantna to smo dali sebi za izazov da pokušamo istražiti temu sami. Projektni zadatak je imao 5 pitanja koje je trebalo napisati u obliku referata […]

0

Analiza čitanja

Kada je Džibril-i emin došao s prvom Objavom posljednjem Božijem poslaniku, neka su na njega i njegove Božiji mir i spas, zapovijedio mu je da čita! On, alejhiselam, nije rekao, a šta da čitam! Nego je rekao, ja ne znam da čitam. A to je veoma različito! Da Džibril-i emin nije pokazao “papire” s kojih […]

0

Meditacije o prvoj filozofiji

Dekarta (René Descartes) znamo uglavnom s časova matematike. Svi ćemo se sjetiti Dekartovog koordinatnog sistema, zar ne? Malo je nastavnika matematike koji će za bilo koju oblast koju predaju svojim učenicima objasniti ko je, kako i ono najvažnije zašto došao do nekog otkrića. Ali, ustvari, nije to samo do nastavnika matematike, tako je sa bilo […]

0

Uvod i osnove

Svi mi nalazimo ono što tražimo i vidimo kod drugih ono što imamo kod sebe. Tako, ako stalno viđamo prednosti kod drugih, vjerovatno ih i sami imamo, jer znamo da ih prepoznamo. Ako stalno vidimo mahane, onda ih i kod sebe imamo, jer kako drugačije da ih prepoznamo – osim ako ih se nismo kutarisali! […]

0

Zeleno busenje

Roman Edhema Mulabdića, maglajlije s adresom u Sarajevu, Zeleno busenje, bio je obavezna školska lektira u periodu kada sam pohađao osnovnu školu, ali zbog ratnih dešavanja, očito je, da je tada nisam pročitao. Omišljao sam se da li da dam osvrt na sami roman evo već nekoliko sedmica. Ipak ću podijeliti svoje mišljenje i stavove, […]

0

Čitaj

Šta god da čovjek napiše ili kaže vezano za čitanje i naš narod (uključujući i mene kao dijelom tog svog, našeg naroda) suvišno je. Sve mi to “znamo”, ali iz nekog razloga ne možemo da napravimo milimetar pozitivnog pomaka. Razloga za to ima mnogo. Mogli bismo krivicu svaljivati na mnoge i imali bismo apsolutno pravo. […]

1

Svako ima svog Hidra

O čovjeku kojeg muslimanska historija naziva Hidr, a Zapadna uglavnom Zeleni ima mnogo tekstova u mnogo knjiga. Kada god se spomene ono skriveno, unutrašnje, tzv. ezoteričko znanje, gotovo da je nemoguće ne spomenuti (hazreti) Hidra. Onoga koji je i u Kur’anu časnom spomenut u suri koja je sama po sebi, i jedina takva u Kur’anu, […]

5

Motivacija, inspiracija, odgađanje i odugovlačenje

Mnoge riječi koristimo svakodnevno, ali u osnovi ne znamo njihovo značenje. U takvim slučajevima se trudimo prvo ponuditi definicije tih riječi prema onome što nam nude rječnici.  Značenje riječi Motivacija: Dolazi iz latinskog jezika, a prema rječniku znači: Obrazlaganje, obrazloženje, navođenje pobuda ili razloga za nešto, iznošenje motiva, nabrajanje pobuda ili razloga za neko djelovanje […]

1