Kategorija: Nekategorizirano

Cijena izbora

Cijena izbora može se odnositi na mnoge stvari u životu, ali u ovom kontekstu se odnosi na cijenu koju moramo platiti zbog svojih odluka. Svaki put kada donosimo odluku, biramo između više mogućnosti, a svaka od tih mogućnosti ima svoju cijenu. Ova cijena može biti u obliku materijalnih resursa, vremena, emocija ili bilo čega drugog […]

0

Poslušne i pasivne zajednice

Često se događa da određene grupe ljudi, ili čak cijeli narodi, nacije postaju pasivne i poslušne, što dovodi do gubitka njihove slobode i kreativnosti. Jedna od najefikasnijih metoda za postizanje ove pasivnosti je glad. Kada su ljudi primorani boriti se za osnovne životne potrebe, izgube ponos, slobodu i kritičko razmišljanje. Iako se ne smiju koristiti […]

0

Cijena (dječijeg) života

Nema tog čovjeka (osim nekih bolesnih, ali oni nisu tema priče) koji veli da čovjekov život nije svetinja – nešto uzvišeno, nešto što je iznad svih drugih interesa. Otuda imamo i ljudska prava, a još posebno i dječija, pa i ženska i neka druga. Svi mi velimo kako se zalažemo svim svojim bićem da sačuvamo […]

1

Gdje se izgubilo pripovijedanje?

Možda je bolje nazvati ovaj članak koje protjerao pripovjedanje, ali u nastavku ćemo čitaocu pokušati dati neke naznake, pa neka sam donese vlastite sudove. Je li novac božanstvo? Komercijalizacija je golem, svjetski, historijski, planetarni problem neviđenih razmjera. Naravno, komercijalizacija postoji oduvijek, ali uz savremni marketing ona dobija jednu novu dimenziju – veoma neetičku, brutalnu, kranje […]

0

Svijet igre i zabave

Svijet u kojem živimo je veoma izmiješan u svakom smislu, posebno u veoma razvijenim državama i/ili gradovima, kako na Istoku, tako i na Zapadu. SAD tu vjerovatno prednjači. Ono u čemu također SAD prednjači u odnosu na druge zemlje je svakako integracija, ali i inkluzija. Isključivost To je ono što imamo na Balkanu i to […]

2