Kategorija: Nauka i tehnologija

Varanje vrijednih štediša dovodi do nepovjerenja i gubitka kvaliteta.

Svako ko je hronično preopterećen morat će u jednom trenutku kapitulirati. U najgorem slučaju, zaposleni potpuno izgube vezu sa svojim poslom, a time i zahtjevima koji se postavljaju na njegov kvalitet. Prestaju da protestuju protiv neuspjeha. Jeftini nadomjesci u hrani, toksični finansijski proizvodi u privatnim skladištima ili nadograđeni mjerni uređaji u ispušnim filterima – menadžeri […]

0

Hronična preopterećenost ljudi ostavlja mentalne tragove.

Zašto putnici ponekad moraju da stoje u hodniku u vozu iako su kupili kartu sa rezervisanim sjedištem? Kako se uopšte može dogoditi da su avioni i konferencijski hoteli prebukirani? Mnoge kompanije pokušavaju nadoknaditi moguća povlačenja i neuspjehe od samog početka prihvatanjem previše rezervacija. Glupo, naravno, kada svi žele putovati ili prenoćiti. U menadžerskom žargonu, ovaj […]

0

Standardizacija ljudi vodi globalnoj eksploataciji.

Dakle, sve je standardizovano: protokol na aerodromu, red u restoranu brze hrane, državna srednjoškolska diploma. Još 1993. godine profesor sociologije George Ritzer je ovaj novi trend ka povezivanju i standardizaciji kritikovao kao mekdonaldizaciju društva. U ludilu štednje, optimizatori procesa ne samo da standardizuju procese, već i ljude. Tjeraju ih u uniforme i scenarije priča koji […]

0

Opsesivno-kompulzivni menadžment slama čovječanstvo i na taj način sprječava inovacije.

Online check-in, štampač karte za ukrcavanje, skeniranje tijela – danas je let potpuno automatizovan proces. Zamislite da sa osmijehom dočekate osoblje obezbjeđenja i dobijete iritiran odgovor: „Skidajte kaiš, stavite sve na pokretnu traku!“ Kao da komanda dolazi od robota. Šta se zaboga dešava? Njemačke kompanije imaju problem. Znate da Njemačka zaostaje na međunarodnom planu u […]

0

Šta je to za vas: Molba za više kreativne slobode u poslovanju.

Čovijek 4.0, kako ti izgleda? Njemačka ekonomija želi kreativne i samopouzdane talente za održivost digitalne budućnosti na lokaciji. Realnost, međutim, više liči na preliminarnu fazu automatizacije: većina zaposlenih je slomljena u vježbi između optimizacije procesa i manije efikasnosti. Nema prostora za inovacije. Stoga nije ni čudo što Njemačka zaostaje na međunarodnom planu u svim sektorima […]

4

CO2-gate (Dieselgate)

Vjerovatno nema čovjeka na Planeti koji nije čuo za aferu s ispušnim gasovima kod Volkswagen vozila pogonjenih dizel motorom/agregatom. Ta afera je čini se bila uvod u nešto što nas čeka u budućnosti(?). Pojavljuje se i pojavljivaće se sve više i više raznih afera. Afera koje sežu do onih najbogatijih, jer smetaju drugim bogatim. Tako […]

0