ADHD kod odraslih

Dugo godina se smatralo da se ADHD pojavljuje samo kod djece. Tačnije jako dugo godina se ADHD posmatrao kao nestašnost, a kasnije hiperaktivnost kod djece. Danas se zna da je to neurobiološka bolest i da se kao takva mora tretirati.

ADHD – Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (poremećaj nedostatka pažnje/hiperaktivni poremećaj)

Da, postoji jako mnogo alternativa, kao što su razne vrste dijeta, tehnika opuštanja, meditacija ili duhovnih vježbi i praksi i tako dalje. Međutim, to prema svemu do sada istraženom ima jako malo efekta ili efentualno dobar efekat ali kod blagih poremećaja.

Iako se zna da je ADHD neurobiološka bolest još uvijek je u osnovi nepoznanica. Zna se da ima povezanosti sa viškom ili manjkom određenih hormona u mozgu, i u tu svrhu se i daju određeni lijekovi koji pokušavaju da uspostave te balanse. Terapije daju svoje efekte, ljudi imaju manje poremećaja i tegoba i reklo bi se da je sve uredu. Međutim, s medicinskog stanovišta to je gotovo u potpunosti nepoznata bolest.

Otuda su dva njemačka autora, bračni par Johanna Krause i Klaus-Henning Krause istraživali ADHD kod odraslih te kao rezultat višegodišnjeg iskustva sve predočili u knjigu pod nazviom: ADHS im Erwachsenenalter: Symptome, Differentialdiagnose, Therapie

Prema autorima pomenute knjige otkriće ADHD poremećaja kod odraslih nije nimalo jednostavno zbog komorbiditeta – preklapanja s drugim bolestima, kao što su depresija, anskioznost, nesanica, iscrpljenost, opsesivne-kompulsivnosti i na koncu konaca sagorijevanje.

Jako veliki broj ljudi širom svijeta pronašao je vlastiti “lijek” za svoj ADHD – uglavnom u drogama i drugim sličnim supstancama. Jer, kako veli jedne prilike pisac Benjamin von Stuckrad-Barre za časopis Der Spiegel: “Često sam pio samo da bih se konačno smirio, a droge su također imale ovaj smirujući efekat na mene. Kada sam bio potpuno pod uticajem droga ili opijata i pronašao svoj mir, mnogi ljudi su mislili da me prvi put susreću trijeznog!”

Nedostatak samopoštovanja

S obzirom da jako veliki broj poremećaja i neuspjeha osoba sa ADHD koje moraju da trpe svaki dan, nije ni čudo što im u jednom trenutku bude narušeno samopoštovanje. Njima se događa da gube stvari, da se ne mogu orijentisati, da kasne sa zadacima jer su se previše fokusirali na nešto ili pak ne mogu da se fokusiraju kada treba. Sve što dohvate čini se kao da su pokvarili unatoč ogromnom trudu i zalaganju.

U stvari, mnogima od njih teško je vjerovati u sebe. Ponekada kada i imaju osjećaj uspjeha, oni to pripisuju slučajnosti ili grešci.

Kao da svi drugi simptomi nisu dovoljno stresni, pa se sve to sruči u jednu osobu, a onda kada se ode kod ljekara on ne može da identifikuje ADHD zbog komorbiditeta.

0

Hits: 6