Vlastiti brend

U svijetu u kom živimo, svaka osoba, bilo da je svjesna toga ili ne, postaje svoj vlastiti brend. Ovo nije samo savremeni koncept društvenih mreža ili marketinga, već duboko ukorijenjeni princip koji se može pratiti kroz vjerske i moralne nauke. U islamu, na primjer, vjernik se potiče da razvije integritet i dosljednost kroz svoje postupke i namjere, koje zajedno oblikuju njegov brend u očima zajednice i Boga. Ovaj fenomen nije samo odraz naše potrebe za samoprezentacijom u digitalnoj eri (putem društvenih mreža – medija uopšte), već i dublje refleksije onoga što predstavljamo i kako (sebe) komuniciramo (s) drugima.

U nastavku dajemo neka od načela, kroz prizmu islamskih vrjednota, koja bi se mogla povezati sa izgradnjom vlastitog brenda u očima Boga i ljudi, i to:

 • Ispunjenje obećanja
 • Dosljednost
 • Jedinstvenost
 • Priča
 • Integritet u krizama
 • Učenje i razvijanje

Ispunjenje obećanja

Centralna ideja koja stoji iza ličnog brendiranja je obećanje. Kao što brendovi korporacija obećavaju određenu vrijednost svojim potrošačima, tako i pojedinac, kroz svoj lični brend, čini implicitno obećanje o onome što donosi u interakciji s drugima.

Kur’an, časni, često naglašava važnost ispunjavanja obećanja. U suri El-Isra, stoji: “I ispunjavajte obećanje, jer će se za obećanje polagati račun.” (Kur’an, 17:34). Ovaj ajet jasno ističe moralnu obavezu da se ispoštuje data riječ i obećanje. Čak i više od toga! Ispunjenje obećanja nije samo moralana obaveza nego je uzrokom da čovjek bude nagrađen ili pak kažnjen na Danu velikog suda. Ako prenesemo ovu ideju na koncept ličnog brenda, jasno je da neispunjavanje obećanja koje naš brend implicira može rezultirati gubitkom povjerenja, što je kritična komponenta bilo kojeg odnosa, bilo da je profesionalni, prijateljski ili intimni.

Kako se obećanja manifestuju u praksi ličnog brendiranja? Možemo to razmatrati kroz tri osnovne sfere života: profesionalnu, društvenu i intimnu.

 1. Profesionalno okruženje: U radnom okruženju, lični brend se često odražava kroz profesionalnost, ekspertizu i pouzdanost. Na primjer, akademski istraživač koji se brendira kao stručnjak u određenom području daje neizrečeno obećanje da će njegova istraživanja biti rigorozna, kredibilna i inovativna. Ako ovo obećanje nije ispunjeno, njegov profesionalni ugled može biti ozbiljno narušen. Ili, na primjer, IT stručnjak koji obećava da će izraditi softverska rješenja koja će ispunjavati sve sigurnosne standarde kako bi korisnici bili zaštićeni od poznatih hakerskih napada, a to na kraju ne bude učinjeno on će zaisgurno izgubiti svoj ugled u poslovnoj zajednici.
 2. Društveno okruženje: Na društvenim mrežama, obećanje se može manifestovati kroz stil komunikacije, vrstu dijeljenog sadržaja ili čak frekvenciju postova. Influenser (osoba koja utiče na javno mišljenje i ponašanje) koji obećava redovne savjete o zdravom životu, ali objavljuje slike kako konzumira nezdravu hranu, može izgubiti vjerodostojnost među svojim pratiteljima. Lider, političar koji se zalaže za interese zajednice i kao neko ko predstavlja zajednicu u određenim instrumentima odlučivanja, institucijama, ali ako se ponaša drsko, agresivno, izaziva svađe i faktor je nemira i netrpeljivosti on narušava svoj brend makar nekada i uspio da ispuni neka od datih obećanja.
 3. Intimno okruženje: U odnosima s bliskim ljudima, bilo da je to u braku, prijateljstvu ili familiji, obećanje se često odražava kroz odanost, povjerenje i podršku. Osoba koja sebe brendira kao brižnog prijatelja, ali nije prisutna kada je najpotrebnije, može dovesti do toga da je drugi doživljavaju kao nekog ko nije iskren. Osoba koja sebe predstavlja kao odanog partnera koji pruža podršku, ali to rijetko čini ili ne čini baš onda kada su situacije veoma teške i zahtjevne gubi svoj lični brend unutar tog odnosa. Roditelj koji mnogo obećava, ali kada treba da ispuni sva ta obećanja to nije u (objektivnoj ili ne) mogućnosti on time narušava svoj vlastiti brend pouzdanog roditelja koji ispunjava obećanja i na koga se može osloniti.

Da bi lični brend bio autentičan, ključno je da se obećanje koje se daje konzistentno ispunjava. To zahtijeva introspekciju, samosvijest i, što je najvažnije, dosljednost u postupcima. Na kraju, kako je jednom izjavio Peter Drucker, austrijski teoretičar menadžmenta, “Najvažnija stvar u komunikaciji je čuti ono što nije rečeno”. Isto važi i za lični brend – ono što ne kažemo direktno, ali što pokazujemo kroz naše postupke, često govori glasnije od riječi.

Izazovi

Ispunjavanje obećanja u kontekstu ličnog brenda daleko nadmašuje puko izvršavanje zadataka ili izričito obećanih radnji. U središtu ovog koncepta je složena igra percepcije, povjerenja i dosljednosti koja se manifestuje u dinamičkom životnom okruženju svake osobe.

Život, s obzirom na svoju inherentnu kompleksnost, donosi raznolike situacije koje mogu izmijeniti sposobnost osobe da ispuni obećanja. To je slično kada planirate putovanje s definisanim itinerarom, ali ga vremenske nepogode ili neočekivane prepreke mogu promijeniti. Takve okolnosti ne oslikavaju nužno vašu posvećenost, već promjenu okolnosti. Isto se odnosi i na svakodnevne izazove. Bilo da su uzrokovani ličnim odlukama koje se kasnije pokažu pogrešnima ili nepredvidivim okolnostima, ključno je kako se nosimo s tim promjenama.

Naše lične navike, odluke i postupci često su ključni faktori kada je riječ o ispunjenju obećanja. Samodisciplina je često temeljni faktor u dosljednosti ispunjenja obećanja. Na primjer, navika ostajanja budnim do kasno može se odraziti na sposobnost ispunjenja ranih obveza. Slično tome, precjenjivanje vlastitih sposobnosti ili želja da se stvori dobar dojam može rezultirati neispunjenim obećanjima. Ovi unutrašnji faktori često igraju veću ulogu od vanjskih faktora, poput nepredviđenih događaja ili bolesti.

Upravo u ovakvim situacijama, transparentnost, iskrenost i brza komunikacija postaju ključni. Kada se suočavate s takvim izazovima, bitno je obavijestiti druge, objasniti situaciju i ponuditi alternativno rješenje.

Da bismo izgradili čvrst lični brend, važno je biti svjestan svojih granica, razumjeti vlastite navike i prepoznati područja za poboljšanje. To može značiti mijenjanje nekih životnih navika, postavljanje realnih očekivanja ili čak traženje povratnih informacija od drugih. Na kraju dana, lični brend nije samo o onome što govorite ili radite, već i kako reagujete, priznajete greške i težite njihovom ispravljanju. Upravo je taj pristup ključan za izgradnju pouzdanog i prepoznatljivog ličnog brenda.

Dosljednost

Dosljednost je osnova izgradnje povjerenja i vjerodostojnosti bilo koje marke, pa tako i ličnog brenda. U kontekstu brendiranja, dosljednost se odnosi na neprekidno i sistematsko ponavljanje istih ili sličnih poruka, ponašanja i postupaka koji odražavaju vlastiti identitet i vrijednosti.

U islamskom nauku, dosljednost (u arapskom jeziku poznata kao ‘Istiqamah‘, istikamet) smatra se jednom od najvažnijih vrlina. Istikamet se odnosi na postojanost na putu pravde, dosljednost u vjerskim obavezama i izbjegavanje odstupanja od ispravnog puta. U Kur’anu je rečeno: “Budi ustrajan na Pravom putu, kao što ti je naređeno, i neka tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i obijesni ne budite, On dobro vidi ono što radite.” (Kur’an, 11:112).

Ova dosljednost u vjerovanju i postupcima ključna je za izgradnju autentičnog i vjerodostojnog ličnog brenda.

Kako se dosljednost manifestuje u praksi ličnog brendiranja? Možemo to razmatrati kroz tri osnovne sfere života: profesionalnu, društvenu i intimnu.

 1. Profesionalno okruženje: U poslovnom svijetu, dosljednost je ključna. Kada osoba dosljedno ispunjava obveze, bilo da je riječ o rokovima, kvaliteti rada ili interakciji s kolegama, stvara se slika pouzdanosti. Poslodavci i kolege cijene one koji su konzistentni u svom radu i ponašanju. Na primjer, menadžer koji dosljedno priznaje trud svojih zaposlenika i pruža povratne informacije, stvara brend lidera koji cijeni i podržava svoj tim. S druge strane, konsultant koji dosljedno isporučuje kvalitetne rezultate stječe ugled stručnjaka u svom području.
 2. Društveno okruženje: Na društvenim mrežama i u široj zajednici, dosljednost je ključ za izgradnju povjerenja. Influenser koji dosljedno dijeli autentičan sadržaj i komunicira sa svojim pratiteljima na iskren način, stiče njihovo povjerenje i lojalnost. S druge strane, javne ličnosti koje dosljedno promovišu određene vrijednosti i stavove, ali žive u suprotnosti s njima, rizikuju gubitak povjerenja i vjerodostojnosti.
 3. Intimno okruženje: U odnosima s najbližima, dosljednost se manifestuje kroz postupke i reakcije. Osoba koja je dosljedna u pružanju podrške, razumijevanja i ljubavi, nezavisno o okolnostima, stvara čvrste i pouzdane odnose. Suprotno tome, nedosljednost u intimnim odnosima može dovesti do nesigurnosti i nepovjerenja. Na primjer, roditelj koji dosljedno pruža ljubav i podršku svom djetetu, bez obzira na njegove postupke, pomaže u izgradnji snažne emocionalne veze i povjerenja.

Dosljednost nije samo pitanje ponavljanja istih radnji ili stavova, već je dublje ukorijenjena u našim vrijednostima i uvjerenjima. Kada su naše akcije i riječi u skladu s našim unutrašnjim vrijednostima, dosljednost postaje prirodni ishod. Upravo ta dosljednost je ono što drugi prepoznaju i cijene, stvarajući snažan i autentičan lični brend.

Izazovi

Dosljednost u ličnom brendiranju je višeslojna i prožima se kroz razne sfere našeg života, od profesionalnih obaveza do društvenih interakcija i intimnih odnosa. Možda se sjetite trenutka u poslovnom kontekstu kada ste zbog roka žrtvovali kvalitet rada, ili onda kada ste bili nepošteni prema kolegi samo zato što ste bili pod stresom. Ovi trenuci nisu samo propusti; oni su prilike za učenje i rast. Međutim, profesionalni izazovi poput tržišnih uslova ili radne kulture mogu dodatno otežati održavanje dosljednosti.

Isto tako, u društvenom životu, vanjski pritisak da se “uklapamo” ili potreba za odobrenjem, ili “trka za lajkovima” može uticati na dosljednost našeg ličnog brenda. Svi smo mi podložni pritiscima da promijenimo stavove ili ponašanje kako bismo bili prihvaćeni ili uspješni. Tada empatija postaje ključna, ne samo prema drugima nego i prema sebi. Prepoznati da ste napravili grešku ili narušili svoju dosljednost je prilika za introspekciju.

U bliskim odnosima, svaka neusaglašenost između riječi i postupaka je posebno osjetljiva. Možda ste obećali biti tu za partnera, prijatelja ili člana porodice, a niste ispunili to obećanje. Ovdje su vanjski uticaji poput stresa ili društvenih očekivanja često okidači koji mogu dovesti do nedosljednosti. Empatija se u ovom kontekstu manifestuje kroz priznavanje vlastitih grešaka i otvorenu komunikaciju o razlozima vaših postupaka.

Kroz sve ove sfere života, ključ je u tome da se prilagodimo bez gubitka integriteta i vlastitih temeljnih vrijednosti. Dosljednost nije rigidnost; ona uključuje prilagodljivost, ali i duboko razumijevanje sebe. U procesu održavanja dosljednosti, važno je ne zaboraviti na empatiju i razumijevanje, kako prema sebi tako i prema drugima, i biti spreman na neprestano učenje i prilagodljivost.

Jedinstvenost

Jedinstvenost je ključna komponenta ličnog brendiranja koja omogućava da se istaknemo u svijetu prepunom sličnosti i ponovljenih obrazaca. To nije samo očigledno u našem izgledu ili stilu, već i u našim vrijednostima, postupcima, i načinu na koji se povezujemo sa svijetom oko nas.

U Kur’anu se često ističe važnost individualnosti i unikatnosti svakog čoveka. Jedan od poznatih ajeta koji ovo podcrtava je: “O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se prepoznavali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah je, uistinu, Onaj Koji sve i u potpunosti zna.” (Kur’an, 49:13). Ovaj ajet naglašava važnost raznolikosti i individualnosti, i kako oni služe svrsi većeg razumijevanja i zajedništva.

Takođe, u kontekstu ličnog brendiranja, vaša jedinstvena osobina, znanje ili vještina je ono što vas čini posebnim i što dodaje vrijednost svijetu oko vas.

 1. Profesionalno okruženje: Na radnom mjestu, vaša jedinstvenost može biti u vidu posebnog skupa vještina koje donosite timu ili specifičnog stila rukovođenja koji podstiče produktivnost i kreativnost. Na primjer, možda ste poznati po tome što uvijek uspijevate pronaći inovativna rješenja za složene probleme. Ova sposobnost ne samo da vas izdvaja od drugih već i stvara povoljan utisak među kolegama i nadređenima.
 2. Društveno okruženje: U društvenom životu, to može biti vaša sposobnost da se povežete sa ljudima, ili neobična strast ili hobi koji vas čini zanimljivim. Možda ste bloger koji putuje svijetom i dijeli jedinstvene perspektive o raznim kulturama, ili ste umjetnik koji kroz svoja djela pruža novu dimenziju uobičajenim temama.
 3. Intimno okruženje: U intimnim odnosima, vaša jedinstvenost se može manifestovati kroz poseban način na koji pružate podršku i ljubav onima koji su vam bliski. Na primjer, vaša sposobnost da budete prisutni i da slušate bez osuđivanja može biti ono što vas čini nezamjenljivim u životima vaših najbližih.

Izazovi

Međutim, živimo u svijetu koji često vrjednuje konformizam, što može dovesti do osjećanja da se moramo “uklapati” ili izgubiti svoju jedinstvenost da bismo bili prihvaćeni ili uspješni. To može biti posebno izazovno u profesionalnom okruženju gdje se od nas očekuje da se pridržavamo određenih pravila i standarda. Društveni mediji mogu dodatno podstaći ovaj osjećaj, stvarajući iluziju da je sreća ili uspjeh povezan sa određenim izgledom ili stilom života.

No, ključ je u tome da ostanemo vjerni sebi, a to ne znači ignorisanje vanjskog svijeta, već njegovo obogaćivanje svojom autentičnošću i jedinstvenim doprinosima. Ovdje dolazi do izražaja duboko razumijevanje sebe i svojih vrijednosti, kao i hrabrost da budemo svoji uprkos spoljašnjim pritiscima. Na taj način, vaša jedinstvenost neće biti samo ključ za vaš lični uspjeh, već i način na koji obogaćujete svijet oko sebe.

Priča

Priča, odnosno povezivanje s pričom (ili “Storytelling” na engleskom jeziku) je snažan alat za izgradnju ličnog brenda i stvaranje dubljih veza sa ljudima. Priče su univerzalni jezik koji omogućava da prenesemo naše vrijednosti, strasti, i identitet na način koji je razumljiv i emotivan.

U islamskom učenju, priče igraju ključnu ulogu u oblikovanju moralnih i duhovnih uvida. Mnoge priče u Kur’anu služe kao poučni primjeri i upozorenja. Na primjer, priča o poslaniku Jusufu (Josipu) je priča o snazi, strpljenju, i Božijem liderstvu, kao što se kaže: “U kazivanju o njima pouka je za one koji su razumom obdareni. …” (Kur’an, 12:111).

Kako se priča manifestuje u praksi ličnog brendiranja? Možemo to razmatrati kroz tri osnovne sfere života: profesionalnu, društvenu i intimnu.

 1. Profesionalno okruženje: U profesionalnom okruženju, sposobnost povezivanja s pričom može biti presudna za uspjeh. Na primjer, kada predstavljate novi proizvod ili uslugu, umjesto da se fokusirate samo na tehničke specifikacije ili funkcije, podijelite priču o tome kako je ta inovacija nastala. Možda je to rješenje problema koji ste lično iskusili ili prilika da se nešto dobrog učini za zajednicu. Kroz priču, možete dodati emotivni i ljudski element koji će ljudima pomoći da bolje razumiju vrijednost onoga što nudite.
 2. Društveno okruženje: Na društvenim medijima, povezivanje s pričom je ključno za izgradnju autentičnog ličnog brenda. Ovo se posebno vidi u slučaju influensera i javnih ličnosti. Umjesto da samo dijelite slike ili površinske informacije, priča omogućava da komunicirate svoje dublje vrijednosti, strasti i pogled na svijet. Na primjer, ako ste strastveni oko očuvanja prirode, možete podijeliti lične priče o tome kako ste se po prvi put povezali sa prirodom i zašto je to za vas važno.
 3. Intimno okruženje: U intimnim odnosima, priče igraju nezamjenjivu ulogu u dubljem razumijevanju i povezivanju. Kroz priče koje dijelimo s najbližima, pokazujemo ko smo u suštini. Na primjer, podijeliti kako ste prebrodili teškoće u životu može ne samo pomoći da se otvorite i postanete ranjivi, već i pružiti podršku i inspiraciju drugima koji prolaze kroz slične situacije.

Izazovi

Iako je povezivanje s pričom moćan alat, sa sobom nosi i izazove. Jedan od najvećih je iskušenje da se “ukrasi” priča ili da se učini privlačnijom na račun istinitosti. U profesionalnom okruženju, to može dovesti do nerealnih očekivanja i razočaranja, odnosno gubitka drugih naših karakteristika brenda, kao što je naprijed spomenuta dosljednost. U društvenom okruženju, to može narušiti autentičnost i vjerodostojnost vašeg ličnog brenda. U intimnim odnosima, to može dovesti do nesporazuma i gubljenja povjerenja.

Još jedan izazov je pravilno balansiranje između ličnog i javnog. Dok je dijeljenje ličnih priča moćan način povezivanja, važno je znati kada i kako to učiniti da biste zaštitili svoju privatnost i granice.

U svakom slučaju, ključ je u autentičnosti i integritetu. Kada se pravilno koristi, povezivanje s pričom može biti jedan od najefikasnijih načina da izgradite dublje, značajnije veze i pozitivan lični brend.

Integritet u krizama

Nakon dosljednosti i ispunjenja obećanja ponašanje u kriznim situacijama je vjerovatno jedan od najboljih, najefikasnijih i najbržih načina za izgradnju vlastitog brenda kojeg će cijeniti i prijatelji i neprijatelji. Pritisak da se donesu brze, veoma važne odluke, strah od posljedica, emotivna napetost i mnogi drugi faktori mogu nas nagnati da napustimo naše temljene vrijednosti.

Kur’an kao uputa cijelom čovječanstvu za sva vremena i sve situacije donosi pregršt uputa, “life-change” savjeta. Između ostalog se na početku sure El-Maide (Trpeza) veli: “O vi koji vjerujete, ispunjavajte preuzete obaveze! …” (Kur’an, 5:1).

Iz ove poruke upućene u ovom konkretnom slučaju vjernicima, sljedbenicima islama, vidi se poruka da se ne igraju, da ono što su preuzeli od obaveza i integriteta ispune ma kako teška vremena bila. Kroz dosljedno ispunjavanje obaveza, čak i kada je teško, pokazujemo odanost svojim vrijednostima i integritetu, što je ključno za očuvanje ugleda, brenda kako u privatnom tako i u poslovnom okruženju.

No, kako to očuvanje integriteta manifestuje u stvarnom svijetu posmatraćemo kroz tri prizme i to profesionalna, društvena i intimna.

 1. Kriza u profesionalnom okruženju: Zamislite da ste preduzetnik koji vodi malu softversku kompaniju. Usljed ekonomske krize, vaša firma je suočena s drastičnim padom prihoda i mogućim bankrotom. Ono što se treba učini (ne jedino, nego za primjer ovog štiva) za očuvanje brenda u takvoj kriznoj situaciji jeste biti pribran i proći kroz slijedeće faze.
  1. Faza 1: Prepoznavanje i ocjena
   1. Prepoznajte krizu: Prvi korak je prepoznati da ste u krizi. Ignorisanje ili umanjivanje problema može voditi ka katastrofi.
   2. Ocijenite situaciju: Procijenite obim krize. Koliko je ozbiljna? Koje su moguće posljedice?
  2. Faza 2: Strateško planiranje
   1. Konsultujte se sa timom: Sakupite ključne članove tima i izložite im problem transparentno. Otvorena komunikacija je kranje važna.
   2. Analizirajte opcije: Razmotrite sve dostupne opcije. Da li je potrebno smanjiti troškove? Možete li dobiti dodatno finansiranje? Da li možete preusmjeriti resurse?
  3. Faza 3: Odlučivanje
   1. Procjena etičkih implikacija: Prije nego što donesete odluku, razmotrite njene etičke aspekte. Na primjer, ako razmišljate o otpuštanju zaposlenih, da li ste razmotrili sve druge opcije?
   2. Očuvanje integriteta: U donošenju odluke, vaša vrijednosna osnova treba da bude vodilja. Postavite sebi pitanje: “Da li će ova odluka očuvati moj i integritet moje kompanije?
  4. Faza 4: Implementacija
   1. Komunikacija: Komunicirajte odluku jasno i transparentno. Ako su neophodni teški potezi kao što su otpuštanja, obavijestite zaposlene lično i sa punim poštovanjem.
   2. Odgovornost: Preuzmite punu odgovornost za odluku, bez obzira na posljedice. To znači biti spreman na kritiku i posljedice koje mogu nastati.
  5. Faza 5: Refleksija
   1. Analizirajte ishode: Nakon što je odluka implementirana i kriza prošla, osvrnite se i analizirajte ishode. Da li su rezultati u skladu s vašim očekivanjima? Da li je vaš integritet ostao netaknut?
   2. Naučite iz iskustva: Bez obzira na ishod, svaka kriza je prilika za učenje. Pogledajte šta ste mogli bolje uraditi i kako biste mogli sačuvati svoj integritet u budućim krizama.
 2. Kriza u društvenom okruženju: Zamislimo da ste aktivista koji se bori za očuvanje prirode. Vaša organizacija je suočena sa optužbama za korupciju koje mogu ozbiljno narušiti njen ugled. Da bi se očuvao vlastiti brend, integritet, ali i brend i integritet organizacije moraće se poduzeti neki ključni koraci, kao npr:
  1. Prepoznavanje i transparentnost: Javno priznajte krizu i izložite osnovne informacije o tome šta se dešava unutar vaše organizacije.
  2. Utvrđivanje činjenica: Prije nego što donesete bilo kakvu odluku ili preduzmete akciju, potrudite se da dođete do svih relevantnih informacija.
  3. Etika i vrijednosti: Neka vas vode dugoročne vrijednosti vašeg aktivizma. Na primjer, ako ste protiv korupcije i nepravde, upotrebite to kao orijentir u donošenju odluka.

   Jednom kada prepoznate korake razotkrivanaj biće potrebno preuzeti i korake realizacije poput:
  4. Odgovornost: Ako su optužbe tačne, preuzmite odgovornost i pokrenite interne istrage.
  5. Komunikacija: Održavajte transparentnu komunikaciju sa vašim pratiocima i javnošću, ne dozvolite da se šire nepotvrđene informacije.

   “O vi koji vjerujete, ako vam nekakav buntovnik donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onog što ste učinili pokajete.” (Kur’an, 49:6)
 3. Kriza u intimnom/porodičnom okruženju: Zamislimo da ste otkrili da vaš tinejdžer krije nešto što bi moglo ozbiljno da utiče na njegovu budućnost (npr. konzumiranje droga). Važno je ostati pribran kako bi se sačuvao svoj brend ne za sada i ne zbog nas, nego zbog budućnosti i uticaja kojeg ćemo ostavljati na okruženje. Također, osim brenda ovdje je važan integritet također. Krize budu i prođu, ali je važno ostati dosljedan vlastitim temeljnim principima. Slijedeći koraci bi mogli pomoći kod prevazilaženja pomenute krize:
  1. Razgovor i slušanje: Umjesto da odmah poduzmete drastične mjere, sjedite i otvoreno razgovarajte sa svojim djetetom
  2. Empatija i razumijevanje: Pokušajte shvatiti razloge njegovog ponašanja, bez osuđivanja.
  3. Očuvanje vrijednosti: Ostanite vjerni svojim porodičnim vrijednostima. Ako ste uvijek zagovorali otvorenu i iskrenu komunikaciju, ovo je trenutak da je primijenite.

   Jednom kada se prođe kroz te korake biće neophodno poduzeti korake za rješavanje krize. Korake poput:
  4. Diskrecija: Ponekad očuvanje integriteta znači i zaštita privatnosti vašeg djeteta dok radite na rješavanju problema.
  5. Odgovornost i podrška: Ako je vaše dijete napravilo grešku, neka snosi posljedice, ali ga podržite kroz taj proces.

“O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, …” (Kur’an, 66:6)

Izazovi

Iz racionalističke perspektive gore nabrojani koraci i faze kod indentifikovanja i otklanjanj kriza bi trebali biti dovoljni. Međutim, svi znamo da je život kranje složen i da postoji nebrojeno mnogo uticajnih faktora koje niti jedan plan, niti jedna strategija, niti jedna taktika ne može dosljedno pokriti i riječiti. Zato je očuvanje integriteta u kriznim situacijama tako važno i bitno.

U poslovnom svijetu, na primjer, ali i u bilo kom, društvenom ili bliskom, intimnom, jednom kada loša vijest procuri u javnost o vama ili vašoj firmi, čak i ako je ta informacija lažna ona će neminovno nanijeti štetu integritetu i vama i vašoj firmi. Važno je znati nositi se s time i uvijek biti svjestan vlastitih temeljnih vrijednosti unatoč svim izazovima.

Na kraju, integritet nije konstanta. To je vrijednost, kvalitet koji se njeguje i razvija tokom vremena. Nekada će biti nižeg, nekada višeg intentizetat u zavisnosti od testova, izazova i kriza kroz koje budete prolazili. Važno je ostati dosljedan temeljnim principima i biti spreman na adaptaciju kroz učenje iz iskustava, pozitivnih i negativnih.

Učenje i razvijanje

U kontekstu vlastitog brenda, neprestano učenje i razvijanje nisu samo preporučljivi, već su i neophodni. Kur’an naglašava značaj učenja i znanja u više navrata. Jedan od ajeta koji ističemo za ovu priliku je i onaj u kome se veli: “… Putujte po Zemlji pa da vidite kako je On započeo stvaranje! …” (Kur’an, 29:20). Ovaj ajet podstiče na učenje i razvijanje ne samo kroz čitanje knjiga ili pohađanje škola nego i mnogo više od toga što zahtijeva vrijeme, novac i mnoge druge resurse, tj. putovanje s ciljem razumijevanja svijeta, razumijevanja stvaranja i stvorenja Gospodara Svjetova.

Kako se učenje i razvijanje manifestuje u praksi ličnog brendiranja? Možemo to razmatrati kroz tri osnovne sfere života: profesionalnu, društvenu i intimnu.

 1. Profesionalno okruženje: U profesionalnom okruženju, neprestano učenje i razvijanje se manifestuju kroz kontinuirano usavršavanje vještina, praćenje industrijskih trendova, i sticanje novih znanja koja mogu doprinijeti vašem poslu. Na primjer, možete redovno pohađati radionice, webinare, ili čak nastaviti sa formalnim obrazovanjem kako biste se specijalizovali u određenoj oblasti. Osim toga, profesionalni rast može biti ostvaren i kroz mentorstvo i umrežavanje. Osoba koja ne pokazuje znake učenja i razvijanja čak i ako ima neke druge karakteristike zasigurno će izgubiti mnogo na vlastitom brendu.
 2. Društveno okruženje: Na društvenom nivou, neprestano učenje i razvijanje može uključivati razvijanje emocionalne inteligencije, učenje kako da bolje komunicirate i izgradite odnose sa ljudima. Možete, na primjer, čitati knjige o komunikaciji, pratiti predavanja o građenju efikasnih timova, ili čak tražiti profesionalne savjetnike koji vam mogu pomoći da se razvijete kao lider. Način na koji se odnosite sa ljudima, posebno u digitalnom svijetu – na internetu – i koji sadržaj dijelite mnogo govori o vašoj (ne)požrtvovanosti za učenjem i napredovanjem. Mi smo ono što činimo, to je naš brend, a ne ono što bismo željeli da budemo.
 3. Intimno okruženje: Okruženje koje uključuje porodicu, rodbinu i fokusi na učenju i razvijanju mogu biti veoma važan faktor razvoja vlastitog brenda. U porodici smo suočeni sa izazovima koje ne susrećemo izvan i obrnuto, ali porodica može da nas prepozna kao one koji neprestano uče i razvijaju se, što je “dugoročni tihi marketinški potez” u izgradnji brenda.

Izazovi

Kupovina knjiga, a zatim njihovo čitanje ne znači nužno i učenje. Učenje i razvijanje nije put bez prepreka. Jedan od izazova je svakako nedostatak vremena ili redanje prioriteta gdje se ne pronalazi dovoljno vremena za učenje i razvijanje. Može biti teško biti uvijek na vrhu, posebno ako se čovjek iscrpljuje drugim aktivnostima ili je naprosto preplavljen vanjskim faktorima. Također, može doći i do tzv “informacionog preopterećenja”, gdje previše čitanja i usvajanja informacija bez akcije, bez djelovanja mogu dovesti do paralize ili konfuzije posebno pri donošenju važnih (životnih i poslovnih) odluka.

Drugi izazov je održavanje ravnoteže između onoga u čemu čovjek treba da se razvija i šta treba da uči, a u pogledu naprijed navednih sfera života: poslovna, društvena i porodična, bliska, intimna. Ponekada, fokus na jednom aspektu može dovesti do zanemarivanja drugih što može izazvati štetne dugoročne efekte ali i na sveobuhvatni vlastiti brend.

Na kraju, treba imati na umu da je put do uspjeha pun uspona i padova. Učenje i razvoj su procesi koji zahtijevaju vrijeme, napor i strpljenje. Važno je ostati dosljedan, ali i biti spreman na adaptaciju i učenje iz iskustava, kako pozitivnih, tako nekada možda i više i važnije onih negativnih.

“Gospodaru moj, Ti znanje moje povećaj!”

Kur’an, 20:114
1

Hits: 13