Lijek za čisto srce

Kada govorimo o srcetu uvijek možemo govoriti na više načina, ali dva su dominantna u svim jezicima i kulturama. Srce, kao fizički organ koji pumpa krv i srce kao duhovni organ koji predstavlja čovjekov moral, etiku, ćudoređe.

Moral se odnosi na skup pravila, normi i vrijednosti koji regulišu ponašanje neke grupe ili pojedinca.

Etika je filozofska disciplina koja proučava moralna pitanja, razmatra temeljne principe i teorije moralnosti te istražuje kako donositi moralno opravdane odluke.

Ćudoređe je bosanski naziv za moral, skup pravila, normi i vrijednosti koje regulišu ponašanje grupe ili pojedinca izrasle iz tradicije, kulture, sistema vrijednosti i religije, a oslanjaju se umnogome na usmenu tradiciju i tradiciju prenosa s koljena na koljeno.

Kada se govori o zdravlju fizičkog organa onda se prije svega misli na neke opšte, ali i stručnjacima specifične karakteristike, poput pulsa, krvnog pritiska, čistoće krvi od nepoželjnosti poput masnoće.

Međutim, kada se govori o čistoći duhovnog srceta, onda se nailazi na različite poglede. Mada, ako bi čovjek bio pravedan prema samome sebi, uvidio bi da se svi ti pogledi ipak mogu usmjeriti u neke zajedničke karakteristike.

Čisto srce i savremeni ritam života

U savremenom kontekstu čistog srceta poznajemo dva oblika i to:

  1. Kada ljudi žele da istaknu kako nemaju zle namjere ili ponašanja poput ljubomore, zavisti, zlobe, pakosti, onda kažu da imaju čisto srce i da im za takvo nešto ne treba ni religija, ni zakoni nekih država, ni tradicija i kultura i mnoge druge stvari – sami sebi su moralni kompasi
  2. Opterećenost prsa (teško disanje, tjeskoba, ili ono što se objašnjava savremenim pojmovima depresija – bol zbog prošlosti i anksioznost – bol zbog nepoznate budućnosti), gdje viđamo da neki ljudi unatoč tome što za sebe kažu da imaju čisto srce, jako mnogo pate s bolom u prsima.

I iako je, posebno ovo drugo, jako izraženo u savremenom svijetu, nije ga nikada nedostajalo u cjelokupnoj ljudskoj povijesti! Bilo je izražavano ili definisano različitim pojmovima od stručnjaka, ali se sve svodi “na isto”.

Savremeni život i dostupnost informacija

Svi ćemo se prije ili poslije složiti da je dostupnost znanja danas veća, lakša i brža nego bilo kada u bilo kom trenutku ljudske povijesti, pa opet jako mnogo znanja ostaje “neotkriveno” ili pak “skriveno” velikoj većini ljudi, a posebno iz oblasti čistog srca i mirne duše.

Za te neotkrivenosti, odnosno skrivenosti mogli bismo “okriviti” nekoliko razloga, kao što su:

  • Kulturni i socijalni uticaj: Naprosto, ljudi žive u određenim sredinama, a nikada ne propituju niti ponašanje tih sredina, niti su znatiželjni za istraživanje nečega izvan toga
  • Skepticizam i agnosticizam: Neki koji se odvaže čitati, učiti, istraživati odu krajnost skepticizma i agnosticima, a posebno u nefizičkim oblastima, odnosno duhovnosti, tanscedentnosti
  • Lična iskustva s religijskim učenjima: Neki ljudi se odklone od religije ili postanu čak vatreni zagovornici antiteizma zbog toga što su imali negativna iskustva s određenom religijom ili (možda preciznije) s tumačenjima religijskih Svetih spisa od određenih pojedinaca i grupa
  • Nedostatak znanja: Ovo je paradoksalno, s obzirom na dostupnost informacija, ali je prečesta pojava. Ustvari, ovo je možda i najveći uzrok svih nesporazuma! Ljudi ili čitaju i slušaju pogrešne izvore ili pak nisu nikada imali priliku niti da čitaju i slušaju ono što je ispravno i ono što čisti ljudska srca i ljudske duše
  • Lična uvjerenja: Neki ljudi su naprosto tako “nasađeni”, da imaju vlastiti stav koji je egoističan, “prepametan” prema svemu oko sebe i ne žele nikada da usvoje neko drugo ili drugačije znanje, iskustvo, vještine

Lijek za čisto srce i mirnu dušu

Svjedoci smo da uz pomoć interneta, ali i štamparske industrije imamo naprosto poplavu jako mnogo raznih gurua i ljudi iz oblasti samopomoći, pozitivne psihologije, tzv lajf koačinga (životnog trenera) i slično.

Svi oni su ustvari na ovaj ili onaj način “lovci” onih ljudi koji imaju “nemirnu dušu”, a koja prečesto puta dolazi od nečistog srca – za koje nisu ni svjesni da je nečisto! Naravno, ne mora značiti da je svaka nemirna duša posljedica nečistog srca. To moramo razjasniti da ne bismo bili pogrešno shvaćeni. Ljudska duša je veoma kompleksna i mi o njoj ne znamo gotovo ništa.

Međutim, postoji jedna nepobitna istina u koji nema apsolutno nikakve sumnje i koja govori o liječenju ljudskih srca i otklanjanju tjeskobe prsa.

Ta istina, je Allahova riječ! Ta istina je Kur’an časni! Evo šta o liječenju ljudskih srca i tjeskobe prsa govori Allah – a mi smo se “kilometrima” daleko udaljili od svog prirodnog lijeka, najboljeg lijeka, jedinog ispravnog, onog koji nema nuspojava – Kur’ana časnog!

O tome šta je Kur’an i kako on djeluje na ljudska srca:

O ljudi, već vam je stigla Opomena od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputa i milost vjernicima.

Kur’an časni, 10:57

O tome šta će se dogoditi onima koji saznaju za Kur’an i da je on lijek, ali namjerno glave okreću tražeći lijeka i “utočišta” negdje drugdje:

Onome ko se bude slijepim pravio pred Opomenom Svemilosnog, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;

Kur’an časni, 43:36

O lijeku za vjernike i teretu (izraženo između ostalog i kroz tjeskobu u prsima i nečisto srce) za ignorante:

Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a zulumćarima on samo povećava propast.

Kur’an časni, 17:82
0

Hits: 2