Razmišljaj kompjuterski na času Politika i Ekonomija

Razmišljaj kompjuterski (Computational Thinking – CT) je pojam koji se odnosi na način razmišljanja i pristup rješavanju problema koji je inspirisan računarskom naukom, odnosno naukom o računarima. CT je postao važan i u nekim školama nezaobilazan koncept jer se smatra ključnim za razvoj vještina logičkog i analitičkog razmišljanja te rješavanja problema.

Autori ističu četiri glavne karateristike i to:

 1. Abstrahiranje – smanjenje složenosti fokusiranjem
 2. Dekomponiranje – razlaganje dijeliva na manje dijelove radi lakšeg upravljanja
 3. Prepoznavanje uzoraka – prepoznavanje sličnosti ili obrazaca
 4. Algoritamsko razmišljanje – kreiranje sekvence koraka na logičan način za rješavanje problema

Neke od škola u svijetu koje aktivno primjenjuju CT su:

 • Hight Tech High škola u Kaliforniji
 • Estonian IT College u Estoniji
 • The Perse School u Ujedinjenom Kraljevstvu
 • Singapore American School u Singapuru

Primjena CT-a na časovima Politika i Ekonomija kroz konkretan primjer

Primjer: Analiza političkih i ekonomskih faktora u trgovinskim sukobima

Cilj: Razumjeti političke i ekonomske faktore koji utječu na trgovinske sukobe između zemalja kroz primjenu CT-a.

Koraci:

 1. Abstrahiranje: Identifikovati ključne političke i ekonomske aspekte koji su relevantni za trgovinske sukobe. Fokusirati se na smanjenje kompleksnosti problema i izdvojiti važne koncepte.
 2. Dekomponiranje: Razdvojiti političke i ekonomske faktore na manje dijelove. Na primjer:
  • Politički faktori:
   • Tarife i carinske barijere
   • Trgovinski sporazumi i savezi
   • Politike sankcija i retaliacija
  • Ekonomski faktori:
   • Ekonomski interesi i zaštita domaćih industrija
   • Utjecaj međunarodnih tržišta i konkurencije
   • Ekonomski jaz i nejednakosti
 3. Prepoznavanje uzoraka: Prepoznati sličnosti i povezanosti među političkim i ekonomskim faktorima. Na primjer:
  • Tarife i carinske barijere mogu biti rezultat političkih odluka koje utječu na ekonomsku konkurenciju.
  • Ekonomski interesi mogu oblikovati političke odluke u pogledu trgovinskih sporazuma i saveza.
 4. Algoritamsko razmišljanje: Izraditi logičan slijed koraka za analizu političkih i ekonomskih faktora. Na primjer:
  • Istražiti politike tarifa i carinskih barijera te analizirati njihov utjecaj na međunarodnu trgovinu.
  • Proučiti trgovinske sporazume i njihovu ulogu u oblikovanju trgovinskih odnosa među zemljama.
  • Analizirati ekonomske interese i zaštitu domaćih industrija kako bi se razumjeli motivi za trgovinske sukobe.
 5. Primjena: Koristiti razumijevanje političkih i ekonomskih faktora za pisanje analitičkih eseja, izradu dijagrama ili rasprave. Na primjer:
  • Politika: Tarife i carinske barijere
   • “Tarife i carinske barijere mogu imati značajan politički utjecaj jer odražavaju političke odluke u cilju zaštite domaćih industrija i regulisanja trgovine s drugim zemljama.”
  • Ekonomija: Utjecaj međunarodnih tržišta i konkurencije
   • “Utjecaj međunarodnih tržišta i konkurencije može biti ključni ekonomski faktor u trgovinskim sukobima, jer utječe na ekonomske interese i ravnopravnost uslova u međunarodnoj trgovini.”
0

Hits: 2