Razmišljaj kompjuterski na času historije

Razmišljaj kompjuterski (Computational Thinking – CT) je pojam koji se odnosi na način razmišljanja i pristup rješavanju problema koji je inspirisan računarskom naukom, odnosno naukom o računarima. CT je postao važan i u nekim školama nezaobilazan koncept jer se smatra ključnim za razvoj vještina logičkog i analitičkog razmišljanja te rješavanja problema.

Autori ističu četiri glavne karateristike i to:

 1. Abstrahiranje – smanjenje složenosti fokusiranjem
 2. Dekomponiranje – razlaganje dijeliva na manje dijelove radi lakšeg upravljanja
 3. Prepoznavanje uzoraka – prepoznavanje sličnosti ili obrazaca
 4. Algoritamsko razmišljanje – kreiranje sekvence koraka na logičan način za rješavanje problema

Neke od škola u svijetu koje aktivno primjenjuju CT su:

 • Hight Tech High škola u Kaliforniji
 • Estonian IT College u Estoniji
 • The Perse School u Ujedinjenom Kraljevstvu
 • Singapore American School u Singapuru

Primjena CT-a na časovima historije kroz konkretan primjer

Primjer: Analiza uzroka i posljedica Prvog svjetskog rata

Cilj: Razumjeti složene uzroke i posljedice Prvog svjetskog rata kroz primjenu CT-a.

Koraci:

 1. Abstrahiranje: Identifikacija glavih kategorija uzroka i posljedica rata. Ovdje je cilj smanjiti kompleksnost problema i izdvojiti ključne aspekte.
  • Uzroci:
   • Politika (nacionalizam, imperijalizam, sistemi saveza)
   • Društvo (ekonomski sukobi, socijalni nemiri)
   • Teritorijalne napetosti (napetosti na Balkanu)
  • Posljedice:
   • Politika (raspad imperija, promjene u geopolitičkoj ravnoteži)
   • Društvo (gubitak ljudskih života, ekonomske promjene)
   • Teritorijalne promjene (stvaranje novih država, teritorijalni sporovi)
 2. Dekomponiranje: Unutar svake kategorije, razdvojiti uzroke i posljedice na manje dijelove. Na primjer:
  • Uzroci – Politika:
   • Nacionalizam
   • Imperijalizam
   • Sistemi saveza
  • Posljedice – Politika:
   • Raspad Austrougarskog Carstva
   • Promjene u geopolitičkoj ravnoteži
  • Ostale kategorije (društvo, teritorijalne napetosti) također se dekomponiraju na odgovarajuće elemente.
 3. Prepoznavanje uzoraka: Prepoznati sličnosti i povezanosti među uzrocima i posljedicama unutar svake kategorije. Na primjer:
  • Nacionalizam i imperijalizam kao uzroci mogu biti povezani s teritorijalnim napetostima.
  • Raspad Austrougarskog Carstva kao posljedica političkih promjena može biti povezan s teritorijalnim promjenama.
 4. Razmišljanje algoritmom: Izraditi logičan slijed koraka za analizu uzroka i posljedica. Na primjer:
  • Istražiti nacionalizam kao uzrok i povezati ga s konkretnim primjerima i dokazima.
  • Istražiti raspad Austrougarskog Carstva kao posljedicu i analizirati njegove implikacije.
 5. Primjena: Koristiti razumijevanje uzroka i posljedica Prvog svjetskog rata za pisanje eseja ili izradu dijagrama. Na primjer:
  • Uzrok: Nacionalizam
   • “Jedan od ključnih uzroka Prvog svjetskog rata bio je nacionalizam, koji je poticao teritorijalne pretenzije i rivalstva među nacijama.”
  • Posljedica: Raspad Austrougarskog Carstva
   • “Jedna od posljedica Prvog svjetskog rata bila je raspad Austrougarskog Carstva, što je rezultiralo stvaranjem novih država i promjenama u političkoj karti Evrope.”
0

Hits: 0