Ono što opažam, to postoji

Prema krajnje pojednostavljenoj predstavi kvantne fizike mogli bismo reći da je to čuvanje žiže na beskonačno malom segmentu vremena i prostora.

Ili iz druge perspektive: Ništa ne postojji osim onoga što opažamo!

Mi smo svjesni toga da postoji bezbroj života u ovom trenutku na Planeti i u Svemiru. Svjesni smo također i da naša budućnost ima bezbroj putova. Naši izbori mogu imati bezbroj puteva. Ali, za nas postoji samo ono što trenutno možemo da opazimo. Za nas je jedini relevantan put onaj kojim idemo i onaj u budućnost kojim ćemo ići.

Svjesni smo također, na primjer, i da se baš sada u ovom trenutku sluša neka posebna pjesma širom svijeta. Međutim, mi ne možemo čuti sva ta pjevanja, bilo da su ona uživo ili sa nekog elektronskog uređaja! Za nas postoji samo ona verzija koju mi trenutno slušamo, opažamo.

Situacija može biti još složenija, ako znamo da se baš sada u ovom trenutku sluša nebrojeno mnogo različitih pjesama širom svijeta. No, mi možemo slušati samo jednu jedinu u datom trenutku. Iako u teoriji možemo slušati više njih, to nije nimalo ugodno za ljudsko uho i sposobnost opažanja, tako da za nas postoji samo ona pjesma koju trenutno slušamo, opažamo.

Situacija sada može biti još dodatno usložnjena. Svaka od ovih naprijed spomenutih pjesama ustvari postoji u vrijeme-prostoru oko nas, ali mi ne znamo da one postoje jer ih ne opažamo. Drugim riječima, za nas one ne postoje, jer ih ne možemo “uhvatiti” našim čulima opažanja i spoznaje.

Slijedeći naprijed iznesene primjere opažanja stvari oko nas dolazi se do zaključka da mi u životu vidimo i živote živimo samo na osnovu opažanja. Onome čemu dadnemo svoje vrijeme, energiju i usmjerimo naša čula opažanja to postoji i to je važno za naš život.

Znajući da oko nas postoji nebrojeno mnogo izbora, i da su svi oni na jako mnogo načina koje čovječiji um ne može razumjeti povezani, na nama je da stalno istražujemo na šta ćemo usmjeravati svoj fokus i čemu ćemo posvećivati pažnju – opažanje. Na osnovu opažanja ćemo ponekada biti u situaciji da razlučimo da li je to što opažamo dobro ili loše, korisno ili beskorisno, kreativno ili destruktivno, i tako dalje.

Da bi se napravio neki drugi izbor i posvetilo vrijeme i energija ka nekom drugom opažanju neophodno je ispuniti nekoliko kriterija i to:

  • Ukloniti vanjske distrakcije (ometanja) bilo da ona dolaze iz duhovnog ili pojavnog svijeta
  • Trenirati um da uvijek gleda na ono bolje, korisnije i uz to lakše
  • Slijediti ono što je dobro i korisno, makar nekada i ne bilo lagano, odnosno makar bivao teži način jer opažanje umara, baš kao i djelovanje

Umjesto zaključka

Nebitno je koju realnost trenutno opažamo, moramo znati da oko nas postoji jako mnogo drugih realnosti koje nismo “uhvatili” i koje trenutno ne opažamo – čovjek može opažati kao što smo vidjeli samo jednu stvar trenutno.

Ove spoznaje možemo primijeniti na mnoga životna polja, a posebno kada su u pitanju (dez)informacije kojima nas bombaruju ljudi koji vide samo ono što žele da vide bilo da oni dolaze iz svijeta nauke, kulture, obrazovanja, ekonomije, politike, tzv teorija zavjera, religije, umjetnosti i tako dalje.

Tamo negdje uvijek postoji nešto drugo i ono što vidimo sada nije, niti može biti konačna i jedina istina!

1

Hits: 11