Musliman 5.0

Postoji dugačak niz generacija muslimana koji su obitavali tokom proteklih 14 stoljeća. Moguće je napraviti kategorizaciju u skladu sa političkim, društvenim, ekonomskim i drugim podjelama.

U pogledu vjerskih pitanja, najbolja generacija muslimana koja je ikad postojala bila je one koja je živjela za života posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika, neka su na njega i njegove Božija milost i blagost.

Međutim, u ovom kratkom tekstu ćemo se fokusirati na muslimane u kontekstu industrijske revolucije i njenih posljedica kako u prošlosti tako sadašnjosti i svakako budućnosti.

Musliman 1.0

Sve muslimane prije 19. stoljeća možemo nazivati pripadnicima generacije Musliman 1.0 zato što pravimo paralelu ili poređenje/komparaciju sa tzv. Industrijskim revolucijama.

Muslimani 1.0 bili su čvrsto vezani za svoju vjeru i tradiciju. Islam je bio žiža njihovih života, a vjerski propisi su se poštovali na veoma dubok i autentičan način. Islam je igrao veoma važnu ulogu u formiranju društvenih i moralnih vrijednosti.

Muslimani 1.0 živjeli su u periodu kojeg karakteriziraju islamska carstva i halifati. Vlast je bila skoncentrisana na pojedince i njihove porodice, odnosno teokratska vlast. Svakako, učenjaci generacije 1.0 su opravdavali takvu vlast i tražili uporište u vjerskim učenjima i razumijevanjima za teokratiju. Nerijetko su odobravali ili podsticali mnoge brutalnosti (ubistva rođene braće, jer opozicija u političkom smislu nije dozvoljena u islamu prema njihovom učenju) ili čak sukobe sa osnovnim vjerskim učenjima (oslobađanje halifa, sultana i drugih vođa od obaveza hadždža).

Muslimani 1.0 uglavnom su se bavili poslovima kao i svi drugi ljudi širom svijeta kao što je poljoprivreda, trgovina i zanatstvo.

Međutim, Muslimani 1.0 su za potrebe razumijevanja vjere i olakšavanja vjerskih propisa donijeli i neke novine koje su vidjeli kod osvojenih naroda poput Rimljana ili naroda Srednje Azije. Otuda su bili veoma vješti u medicini, matematici i astronomiji, ali i razvijanju pravnih škola i oblika. Svakako, uvijek je bilo onih koji su odbijali novitete i izume, te su u društveno-ekonomsko-političkom okruženju određeni ljudi bili zlostavljani, mučeni ili na kraju i ubijani zbog toga što su bili izumitelji ili pak nisu htjeli da prihvate neki izum.

Musliman 2.0

Prethodno rekli da sve muslimane prije 19. stoljeća možemo nazvati pripadnicima prve generacije to je zato što je štampana mašina došla kasno među muslimane. Oni su imali otpor prema tehnološkim inovacijama na svim nivoima. Zato Musliman 2.0 počinje tek od 1727. godine kada je prvi put iskorištena mašina za štampanje knjiga u Osmanskom carstvu, a što je skoro 300 godina nakon Njemačke.

Muslimani 2.0 nastavili su praktikovati svoju vjeru i biti joj predani, međutim zbog talasa globalizacije koji su se već uveliko nazirali određeni muslimani su počeli da pristupaju vjeri uključujući filozofske rasprave, ali i reformističke ideje. Tako su se pojavila nova tumačenja Kur’ana ili hadisa Poslanika, neka su na njega i njegove Božija milost i blagost.

Carstva su još uvijek postojala i nije bilo nikakve naznake da bi se “nevjernička” i “neznabožačka” politička uređenja mogla na bilo koji način primijeniti među muslimanskim društvima.

Muslimani 2.0 nastavili su se baviti poslovima kakvim su se bavili i ranije uz veoma stidljivo uvođenje nekih novih tehnika, inovacija i tehnologija jer je svaka inovacija u industriji smatrana istovremeno i inovacijom u vjeri (bid’a) što se karakteriše kao blasfemija.

Musliman 3.0

Uvođenjem prije svega štampane mašine među muslimane, muslimani su doista osjetili dašak industrijskog napretka u svojim sredinama. To je donijelo mnoge novine i otkrića, a prije svega na društvenom i religijskom planu.

Musliman 3.0 čini se da nije bio više privržen vjeri kao muslimani prethodnih generacija. Kod Muslimana 3.0 tradicija i pripadnost etnosu je igrala mnogo veću ulogu, posebno u nacijama koje su bile u okviru Osmanskog carstva.

Stoga se nakon pada carstva i pojave mnogih nacionalnih država uvidjelo da jako veliki broj stanovnika ne želi da ima društveno uređenje koje je dirigovano vjerskim moralnim i etičkim načelima. Vlade su promijenile oblik iz teokratskih u diktatorske s veoma brutalnim posljedicama po vjersko, islamsko naslijeđe, tradiciju, kulturu, moral, ekonomiju i sve druge pore individualnog i kolektivnog vjerskog života. U tom, vjerskom, smislu Musliman 3.0 se znatno razlikuje od prethodnih generacija.

Industrijalizacija, urbanizacija, tehnološki napredak, vrste i načini obrazovanja i sticanja znanja i titula – sve su to oblasti u kojima je vidljiva transformacija društva u smjeru Muslimana 3.0. Ovi procesi značajno su uticali i na muslimanska društva koja su također bila obuhvaćena njima. Međutim, poseban odjek imali su u područjima koja su bila brutalno kolonizirana od strane država iz Zapadne Evrope.

Musliman 3.0 nije prva generacija koja je živjela pod nemuslimanskom vlašću, međutim u 20. stoljeću politička, društvena, ekonomska uređenja su bivala drugačije te to generaciju Musliman 3.0 čini znatno drugačijom u političkom i društvenom organizovanju. Musliman 3.0 je prva generacija koja se dobrovoljno seli u nemuslimanske zemlje zbog ekonomske stabilnosti, slobode, ravnopravnosti i drugih prava koje nudi demokratska, liberalna Evropa, odnosno Zapad uopšte. Tu se javaljaju mnogi paradoksi o kojima su mnogi pisali i govorili. Demokratska, liberalna Zapadna Evropa kolonizirala je mnoge države, korumpirala vlast i ulemu te prosječnom, ali nerijetko i intelektualnom Muslimanu 3.0 nije bilo moguće živjeti, te je bio prisiljen da se seli (intelektualci su to nazivali dozvoljenom ili čak preporučenom hidžrom – preseljenje zbog očuvanja vjere) u zemlju kolonizatora. Najslikovitije primjere vidimo kod Francuske, Holandije i Belgije, ali i Velike Britanije.

Musliman 4.0

Pojava satelitskih kanala, prije svega od Saudijske Arabije, Egipta i Kuvajta s ciljem islamskog misionarstva pomogla je globalizaciji muslimanske misli. Međutim, to nije prošlo bez posljedica! Internet je omogućio ljudima ne samo da dobiju informacije u vlastitom domu nego da budu i aktivni učesnici njihovog kreiranja i dijeljenje.

Musliman 4.0 je doživio novu transformaciju u svom vjerskom identitetu i razumijevanju vjerskih propisa. On je također postao svjestan razlika među muslimanima. Ovo se dogodilo zbog snažne promocije određenih pravnih pravaca/škola kroz satelitske kanale, kao i zbog razumijevanja određenih ajeta iz Kur’ana, hadisa od Poslanika i drugih vjerskih spisa, uključujući mišljenja i zaključke učenjaka. Taj metež, koji se dogodio nakon 14 stoljeća dugog perioda povijesti muslimana, još uvijek nije smiren iako je prošlo već 30-40 godina.

Musliman 4.0 koji je nakon dodira sa satelitskim kanalima došao u dodir sa internetom (posebno ako je već bio druga generacija Musliman 3.0 koji je odrastao na Zapadu) postao je aktivni učesnik u kreiranju sadržaja na internetu, svakako sve pod snažnim uticajem prethodne propagande određenih meshaba, pravaca, vrsta tumačenja i učenja putem satelita, ali i zbog veza sa domovinom (arapsko govorno područje).

S druge strane, muslimani koji su živjeli u demokratskim, liberalnim, nemuslimanskim zemljama upoznali su se sa drugačijim ne samo religijskim i etičkim normama, nego i društvenim, ekonomskim i političkim standardima i običajima. To su muslimanski intelektualci iz generacije Musliman 4.0 počeli da pričaju o demokratiji, liberalizmu i drugim pojavama iz islamske perspektive, što svakako nimalo nije odgovaralo onima koji nisu o demokratiji ili liberalizmu znali ništa osim iz propagandnih antidemokratskih i antiliberalnih pamfleta.

Musliman 4.0 se znatno razlikuje od prethodnih generacija i po vrsti zanimanja kojima se bavi, posebno prema tome da li živi na Zapadu (demokratiji i slobodi) ili u domovini (diktaturi i monarhiji).

Musliman 4.0 je u velikoj mjeri onaj koji više ne smatra da je živjeti pod nemuslimanskom vlašću nevjerovanje ili u suprotnosti sa islamskim načelima, nego snažno promoviše da se i vlade u muslimanskim zemljama demokratiziraju, libreraliziraju i promijene iz teokratskih, monarhističkih, diktatorskih u slobodne, demokratske u kojima će narod slobodno birati vlast te imati suverenitet u svojim rukama. Svakako, do toga još nije došlo, a da li će, ostaje da se vidi, jer postoje određena muslimanska (politička) učenja (u pravilu su to tzv selefistička) koja svoja učenja baziraju na političkoj ideologiji i pravcu, te kojima je cilj očuvanje vlasti i opravdanje takvih društvenih uređenja kroz prizmu muslimanskog učenja.

Musliman 4.0 je doživio i još jedan dodatni izazov, za razliku od prethodnih generacija, jer su mnogi muslimanski prvaci, učenjaci, ali nerijetko i druge javne ličnost doživjeli degradaciju i obezvrjeđivanje kako titula, tako i određenih znanja. Nije se to dogodilo zbog uticaja Zapada, nego zbog manjka znanja i iskustva onih koji su nosili visoke vjerske titule. To se događa i dan danas na mnogim društvenim platformama, ali i platformama za dijeljenje video sadržaja.

Musliman 5.0

Vidjeli smo da je kod Muslimana 4.0 bilo turbulentno i izazovno u odnosu na prethodne generacije, kao što je to slučaj  i sa svakom pojedinačnom prethodnom generacijom. Očekivano je da će se ta turbulentnost i izazovi nastaviti povećavati iz generacije u generaciju, što se može primijetiti i kod Muslimana 5.0. Ova progresija nije upitna!

Zbog snažnog promovisanja liberalizma, sekularizma, etike i morala bez vjere i vjerskih učenja, generacija Muslimana 5.0 može se naći u teškoj situaciji. To može dovesti do napuštanja mnogih učenja, tradicija i običaja koji se pripisuju islamu i islamskom učenju. Kao posljedica toga, Musliman 5.0 bi mogao postati izrazito tolerantniji prema neetičkom, nemoralnom i grešnom individualnom i kolektivnom ponašanju koje je u direktnoj suprotnosti s osnovnim islamskim načelima. Takva tolerancija bi mogla biti promovisana kao dopuštena i slobodna ne samo u zapadnim zemljama, već itekako i u muslimanskim sredinama i zemljama.

Musliman 5.0 će u političkom smislu također imati velike izazove. Demokratija i sloboda koju smo poznavali na Zapadu postala je isuviše korumpirana i kontrolisana od tehnokrata, te doživljava svoje transformacije za koje niko ne zna u kom smijeru će se kretati. Za to vrijeme kod muslimana se tek naziru obrisi demokratije (pravo izbora, sloboda izražavanja, nepovrjedivost ljudskog dostojanstva, pravo na izbor vjerskog i/ili filozofskog ubjeđenja, sloboda kretanja, nepovrjedivnost doma, …). Vrlo vjerovatno je da ćemo u narednom periodu od Muslimana 5.0 moći vidjeti neku “islamiziranu” verziju demokratije i liberalizma u muslimanskim državama, ali za to će svakako biti potrebne revolucije, a revolucije uvijek odnose ljudske živote!

Musliman 5.0 će također biti generacija koja će biti prisiljena prihvatati imigrante, izbjeglice i druge dosljenike u njihove sredine – odnosi se na one koji žive u većinskim muslimanskim državama. To će donijeti nove izazove s kojima će morati da se suočavaju, kao što su rasizam, multikulturalnost, sloboda, inkluzija i drugo. Sve ono s čime su se muslimani suočavali kada su migrirali u razvijene zemlje Zapada, sada će muslimani prolaziti u vlastitim gradovima i selima.

Musliman 5.0 suočit će se s izazovima u razumijevanju i primjeni vjere u svakodnevnom životu, s obzirom na veliki uticaj tehnologije, poput vještačke inteligencije koja će omogućiti preciznije odgovore na vjerska pitanja i nedoumice, te govore i motivisanje ljudi na pridržavanje vjerskih propisa. Međutim, ovo će biti izazov jer se moralni i etički principi islama možda neće u potpunosti podudarati s tim tehnologijama, odnosno odgovorima koji se budu dobijali od raznih personaliziranih ili drugih virtualnih asistenata.

Proširena stvarnost omogućit će ljudima, ne samo nemuslimanima nego i muslimanima, da saznaju mnogo više o drugim ljudima, ali bi ovo moglo biti problematično kada se posmatra iz perspektive islamskih etičkih načela.

Virtualni svijet, u kojem će ljudi moći obavljati obrede i stvarati zajednice, predstavlja novi izazov za muslimanske intelektualce koji moraju biti sposobni dati odgovore na ove probleme. Nažalost, izazovi davanaj odgovora o savremenim tehnologijama nisu bili savladani niti za generaciju Muslimana 3.0 ili 4.0.

Musliman 5.0 će imati mnoštvo izazova u vjerskom, političkom, društvenom i svakako tehnološkom području. U vjerskom zbog nespremnosti uleme da daje valjane odgovore i zbog (pretpostavljamo) nastavka samodegradacije titula i znanja kojeg učenjaci imaju ili bi trebali imati. U političkom i društvenom zbog globalnih kretanja, a u tehnološkom veoma povezano sa vjerskim zbog toga što će biti nejasno definisano šta je etično i moralno, a šta nije. Kao što i dan danas muslimanski učenjaci lome koplja oko toga šta je kamata, bankarski sistem i koji od svih tih sistema jeste i nije islamski, još će se sve posložiti sa digitalnim, kripto novcem koji nije povezan sa zlatom, srebrom, koji nije kontrolisan od strane država (monarhija, teokrata, diktatora, …) i tako dalje i tome slično.

1

Hits: 20