Potraga za istinom temeljni je cilj ljudskog postojanja

Većina ili gotovo svi veliki i poznati muslimanski mislioci, filozofi su stajališta da je temeljni cilj ljudskog postojanja potraga za istinom. Ovdje se pod istinom misli potraga za ispravnom i potpunom spoznajom Uzvišenog Boga. Svakako, čak i ako se ne postigne taj cilj – pronalaska istine, prema islamskom učenju čovjek je obavezan da Obožava Boga onako kako je On to propisao i da se pridržava onoga što je On naredio ili zabranio.

Na tom putu postoje tri vrste ljudi i svakako više podvrsta. Za ovu priliku ćemo spomenuti samo vrste, a o podvrstama ćemo pisati detaljnije nekom drugom prilikom. Svakako, naredno štivo će iziskivati pitanja i podpitanja o podvrstama, ali kako rekosmo to ostavljamo za neku drugu priliku i neku dublju analizu.

Iskreni vjernici

Prva vrsta su iskreni vjernici. To su osobe različitih intelektualnih, fizičkih i mnogih drugih kapaciteta, ali čvrstvo vjeruju u postojanje Jednog Boga. Trude se u svom životu da Ga obožavaju onako kako je On to propisao, a ne prema vlastitim hirovima.

Oni tokom svog života čine mnoge greške i grijehe. Jako veliki broj i grešaka i grijeha dolazi zbog toga što nisu upućeni, odnosno nemaju znanja i spoznaje. Stoga, kada saznaju i spoznaju da je ono što su učinili bio grijeh ili greška, oni traže oprost od Allaha i Uputu kako im se takvo nešto ili slično ne bi ponavljalo.

U konačnici, nadaju se Božijoj naklonosti, oprostu na Danu velikog obračuna i uvođenju u Džennetske perivoje.

Nevjernici

Druga vrssta su nevjernici. To su osobe također sa različitim intelektualnim, fizičkim i drugim kapacitetima, ali naprosto nisu nikada bili u prilici da upoznaju bilo šta o Bogu, a od Boga direktno nisu dobili nikakvo nadahnuće, te su čvrsti u stavu da Bog ne postoji! Sukladno tome ne trude se da obožavaju bilo šta vidljivo ili nevidljivo. Imaju određene moralne i etičke kodekse kojih se pridržavaju i u skladu s tim oblikuju svoj život.

Svjesni su da čine greške, ali ne vjeruju da čine grijehe, jer ne vjeruju u Sudnji dan i proživljenje. Međutim, za greške se izvinjavaju drugim ljudima i trude se da ih više nikada ne ponove popravljajući međuljudske odnose.

U konačnici, žive život prema vlastitom etičkom i moralnom ubjeđenju i kompasu, te nerijetko smatraju da je svrha života voljeti druge ljude i biti im na usluzi.

Munafici/Dvoličnjaci

Treća skupina su neiskreni vjernici. Kao i prethodne dvije vrste posjeduju raziličit nivo intelektualnog, fizičkog ili bilo kog drugog kapaciteta. Vjeruju da Bog postoji, vjeruju u Objavu, vjeruju u Proživljenje, vjeruju u Dan velikog obračuna, vjeruju u Džehennem (Vječnu vatru) i Džennet (Vječno blagostanje), ali se u svojim mislima, riječima i djelima ili ne pridržavaju propisa kako bi obožavali Boga onako kako je On propisao, ili to rade samo zbog lične, ovoživotne, koristi.

Oni nemaju etičke i moralne kompase nego svaku situaciju i svako živo i neživo biće iskorištavaju da bi njima bilo ugodno i da bi živjeli lagodnim životom. Ekstremni slučajevi su oni kada iskorištavaju čak i vlastite roditelje, supružnike, djecu, prijatelje i druge bližnje zarad lične koristi.

Iako vjeruju u postojanje Allaha, u objave, u poslanike, Dan velikog obračuna i drugo, ipak se prema tome odnose potpuno ravnodušno, jer smatraju da će se oko svega toga mogi provući onako kako se provlače iskorištavajući druge zarad vlastite koristi na ovom svijetu.

Za svoja djela nalaze opravdanja u raznim predajama od poslanika, dobrih ljudi, pa i u Objavi i nerijetko ne misle uopšte da čine bilo šta neetično, nemoralno, u sukobu sa Vjerom, Objavom i drugim naređenim postulatima.

U konačnici, žive život prevaranta! Znaju za istinu, ali po njoj ne postupaju! Znaju za Allaha ali Ga ne obožavaju! Znaju za pravdu ali je se ne pridržavaju! Znaju za halal i haram, ali na njih ne paze! I prema mišljenju velikog broja muslimanskih filozofa i učenjaka oni su najgora vrsta ljudi! Oni zbog svog pretvaranja, jer znaju istinu za razliku od nevjernika, završiće na dnu Ognjene vatre iz koje nikada neće izići, bez obzira što su činili mnoge ibadete (obredoslovlja) poput klanjanja namaza, posta, davanja zekata, sadake, obavljanja hadža, odlaska u džihad i tako dalje.

1

Hits: 18