Sloboda izbora

U islamskom učenju, pojam slobodne volje se često povezuje sa konceptom sudbine (kader), koji se tumači kao Božanska konačna odredba koji obuhvata sve događaje u životu pojedinca. Međutim, prema većini islamskih učenjaka, čovjek ima slobodnu volju da odabere svoje postupke i odluke, iako je Bog taj koji ima konačnu kontrolu nad svim događajima.

“Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi, – to je Allahu, uistinu, lahko.”

El-Hadid:22

Jako veliki broj ljudi u savremenom dobu koristi izraz Božiji plan, a što smatramo potpuno pogrešnim, a što u kontekstu ove teme želimo pojasniti pobliže.

Plan predstavlja strukturisanu strategiju u kojoj su opisani svi neophodni resurci, vremenski rokovi, ciljevi, zadaci i aktivnosti ka ostvarenju cilja. Međutim, posebne odluke, akcije i taktike će se izvršavati u skladu sa okolnostima kada se pristupi izvršavanju plana. Drugim riječima, pojednostavljeno, plan je pretpostavka budućnosti. Znamo da je Bog Sveznajući, te u skladu s tim, Njemu ne treba nikakav plan gdje će posmarati da li Mu trebaju neki resursi, vremenski okviri, da li će imati dovoljno sredstava, mudrosti, akcija i taktika da izvrši ono što je planirano. Bog donosi odluke! Njegova odluka je konačna! Ona je donesena tako da podrazumijeva sve ono što mi ljudi obuhvatamo sa nebrojeno mnogo različitih termina, pa čak i na samu akciju koju u Njegovom slučaju ne može niko opstruitati, zaustaviti, promijeniti. Ona je apsolutna!

Drugim riječima, umjesto što koristimo termin Božiji plan, preciznije je da koristimo Božija odluka, u skladu sa kur’anskim ajetom:

A kada On nešto hoće, On samo kaže: – Budi! – i ono bude.

Ja-Sin:82

Slobodna volja, filozofija, religija, tehnologija

Vratimo se pitanju slobodne volje koje je postalo i komplikovanije i kompleksnije u svijetu tehnologije i mogućnosti manipulacije uma putem AI/ML tehnologija. Mnogi se pitaju da li je moguće da ljudska slobodna volja bude ugrožena ili čak u potpunosti izgubljena ako se ljudski um može “hakovati” i manipulisati. Ali ako bismo pogledali u historiju, mogli bismo postaviti pitanje kolika je ljudska slobodna volja uopšte ikada bila prisutna?

Ljudi su oduvijek bili manipulisani, nekada od ljudi koji su posjedovali materijalnu moć (političari, privrednici, ekonomisti, trgovci), a nekada od ljudi koji su imali znanja o duhovnom i mentalnom. Ovi drugi su nerijetko bili ljudi koje smo smatrali religijskim učenjacima i mudracima.

Svakako, ovdje ne želimo generalizovati i reći da su svi oni bili manipulanti, no da su te pojave, neminovno bile!

Filozofski, slobodna volja se može definisati kao sposobnost pojedinca da donese odluke koje nisu uslovljene vanjskim utjecajima ili prisilama. Ako je čovjekovo ponašanje u potpunosti kontrolisano od strane vanjskih sila, bilo da su to tehnologije, društveni pritisci ili nešto drugo, onda bi se moglo tvrditi da slobodne volje nema ili da je značajno ograničena.

Međutim, neki bi tvrdili da čak i ako su neki vanjski faktori prisutni, pojedinac još uvijek ima određeni nivo slobodne volje da odabere kako će se nositi s tim uticajima i kako će odabrati svoj put. Tj. postojaće jako mnogo uticajnih faktora koji su kranje manipulativni, kao što je ih je oduvijek bilo, međutim, svaki pojedinac svoju akciju mora sprovesti sam.

Ali, ako mašine o nama znanju mnogo više nego što znamo mi sami o sebi, kao što to znaju savremeni alati pogonjeni superračunarima jednim imenom nazivano: Vještačka inteligencija, kako da čovjek bude siguran da je njegova odluka doista njegova?!

Ako nešto kupimo u prodavnici, na internetu, ako nešto vidimo na ulici, na internetu, ako nešto čujemo na radiju, ulici, tv-u, internetu i tako dalje da li je to zaista zato što smo mi to htjeli ili smo izmanipulisani na neki način da to učinimo? Naša odluka na kraju će vjerovatno u mnogo slučajeva biti doista svojevoljna, zato što je to naša osobnost, naše lične temeljne vrijednosti i u skladu s time ćemo napraviti neku akciju nakon odluke. Međutim, “neko” će nas dovesti pred “svršen čin” i na nama je samo da uradimo ono zadnje da/ne! Ali, ako mašina zna o nama i našim temeljnim vrijednostima više nego mi sami o sebi, onda će zadnji odgovor zasigurno biti DA!

Ukratko, pitanje slobodne volje ostaje filozofski i teološki izazovno u svijetu tehnologije i manipulacije uma. Bez obzira na to koliko su neki vanjski faktori prisutni, mnogi vjeruju da pojedinac još uvijek ima sposobnost da donese odluke i da izabere svoj put u životu, iako to može biti teško u svijetu koji je sve više pod uticajem tehnologije i drugih vanjskih sila.

Virtualni, lični asistenti

U kontekstu ličnih virtualnih asistenata koji će neminovno da preplave “tržište” moralo bi se razmišljati da takav asistent mora biti takav da nas štiti, a nikako da bude u službi nekoga ko bi od nas mogao profitirati.

Lični asistenti će o nama i našim temeljnim vrijednostima znati mnogo više nego mi sami o sebi, te ako bi nam neko ponudio sadržaj za čitanje, slušanje ili gledanje, virtualni asistent bi naprosto morao imati načina da nas upozori da to može narušiti naše emocije, racionalno prosuđivanje, religijsko ubjeđenje i mnogo čega drugoga, ko što je fizičko zdravlje, međuljudski odnosi i drugo.

Lični asistent nam treba pomoći da upotpunimo naše vještine i talente, te da od drugih sakrije naše slabosti, kako bi se smanjila naša ranjivost!

Već danas, naš telefon o nama zna mnogo više nego što mi mislimo da zna. Naš pametni sat zna o nama mnogo toga također. Svi oni umreženi u jednu cjelinu, tzv eko sistem gdje se svi prikupljeni podaci mogu analizirati kranje brzo, efikasno i zastrašujuće precizno biće nam od pomoći ili od štete. Nadamo se od pomoći, jer se nadamo da će etičnost, moral i ljudsko dostojanstvo biti nepovrjedivo kada su u pitanju korištenja podataka u svrhu unapređenja ljudskih vrlina.

Zaključak

Iako se možda može dovesti u pitanju razumijevanje koncepta kadera ili terminogolije Božiji plan, ovdje smo pokušali pojasniti kako su se razumijevanje kroz historiju mijenja u skladu sa vremenom. U skladu sa najnovijim tehnologijama, ali i o tehnologijama koje su u najavi mnogi “tradicionalni” termini dobijaju neka nova značenja.

Također, neko bi mogao pomisliti kako je pretendenciozno govoriti kako će tehnologija kontrolisati čovječiji um u kom će on biti kranje ograničen, no zapitajmo se koliko toga danas na internetu činimo svojevoljno. Odnosno, koliko akcija koje sprovodimo (gledanje, lajkanje, komentarisanje) je doista zato što smo to tražili, na kraju našli i pogledali, pročitali, lajkali i komentarisali, ili smo bili manipulativno “dovedeni pred svršen čin”?

1

Hits: 21