Poslušne i pasivne zajednice

Često se događa da određene grupe ljudi, ili čak cijeli narodi, nacije postaju pasivne i poslušne, što dovodi do gubitka njihove slobode i kreativnosti. Jedna od najefikasnijih metoda za postizanje ove pasivnosti je glad. Kada su ljudi primorani boriti se za osnovne životne potrebe, izgube ponos, slobodu i kritičko razmišljanje.

Iako se ne smiju koristiti brutalne metode za pokoravanje drugih ljudi, žalosna činjenica je da se one i dalje primjenjuju u mnogim dijelovima svijeta. Mnoge velike sile koriste ovaj princip kako bi stvorile poslušne zajednice koje će se pokoriti njihovoj volji.

Međutim, takvo ponašanje ne smije biti opravdano. Potrebno je promovirati poštovanje prema ljudskim pravima i slobodama, kao i jačanje demokratskih procesa u društvu.

Tlačenje drugih ljudi obično se događa kada oni koji to rade nemaju strah od zakona, kazni i sankcija. Imaju velike veze, političku i ekonomsku moć, zbog čega se osjećaju nedodirljivima.

Islam nas uči da su ljudske duše podvrgnute raznim iskušenjima, a da su najsnažnija iskušenja ona koja proizlaze iz gladi. Nažalost, zlobnici se često koriste upravo ovom metodom kako bi pokorili ne samo pojedinca, već i cijelu zajednicu.

Gladne i pasivne zajednice su izrazito opasne jer je teško pobuditi u njima kreativnost i želju za napredovanjem. Poniženi i poslušni, ljudi u takvim zajednicama krše mnoge etičke norme kako bi preživjeli, a želja za učenjem i samorazvojem gotovo da ne postoji.

Stoga je važno osnažiti zajednice, promovirati slobodu i poštovati ljudska prava i demokratske procese. Potrebno je pronaći načine kako se boriti protiv pasivnosti i podčinjenosti te stvoriti društvo koje će biti zasnovano na jednakosti, slobodi i pravdi za sve.

Nadalje, nažalost česta je situacija u kojoj vlade ne rade u interesu svojih građana, već u interesu bogatih korporacija i političkih elita. Kada se ljudi suoče sa takvom situacijom, postaju bespomoćni i pasivni, jer nemaju nikakvu moć da promijene stvari. Mnogi se odluče za odlazak u inostranstvo u potrazi za boljim životom, ali i to samo pojačava problem jer ostaje manje kritičkih glasova koji bi mogli pokrenuti promjene.

Ovaj ciklus se obično završava u siromaštvu, korupciji i nemogućnosti da se izgradi funkcionalno društvo koje se temelji na pravdi, slobodi i ravnopravnosti. To može dovesti do još gorih situacija, poput socijalnih nemira, političke nestabilnosti, pa čak i nasilnih sukoba.

Da bi se to spriječilo, ljudi bi se trebali organizovati i tražiti promjene kroz mirne i demokratske procese. Važno je da postoji transparentnost u radu vlada i da se promoviše slobodno novinarstvo i nezavisni mediji. Takođe bi trebalo raditi na izgradnji snažnog obrazovnog sistema koji će podsticati kritičko razmišljanje i omogućiti ljudima da se razvijaju i napreduju.

Na kraju krajeva, da bi se izbjegla poslušnost i pasivnost, potrebno je podići svijest ljudi o njihovim pravima i slobodama, kao i o važnosti njihovog aktivnog učešća u društvu. Samo na taj način možemo izgraditi društva u kojima će ljudi biti slobodni, prosperitetni i poštovani.

Vjerski lideri imaju veliku odgovornost u promovisanju poštenja, pravde i moralnih vrijednosti u društvu. Kada vjerski lideri sklapaju saveze sa nepravednicima ili uzimaju pomoć od njih, to može uticati na integritet njihovog nauka i vjerodostojnost njihovih poruka.

Vjerski lideri trebaju biti primjeri moralnog integriteta, hrabrosti i principijelnosti. Oni bi trebali govoriti protiv nepravde i boriti se za prava svojih sljedbenika i svih ljudi, bez obzira na njihovu vjeru, nacionalnost ili politička uvjerenja.

Uz to, važno je da se vjerski lideri edukuju o političkim i društvenim pitanjima i da aktivno sudjeluju u javnom dijalogu. Na taj način, oni mogu uticati na oblikovanje javnog mnijenja i politika koje će biti u skladu sa moralnim vrijednostima i principima pravednosti.

Ukratko, vjerski lideri imaju veliku odgovornost u promovisanju poštenja, pravde i moralnih vrijednosti u društvu. Oni ne bi smjeli sklapati saveze sa nepravednicima niti uzimati pomoć od njih, već bi trebali biti primjeri moralnog integriteta, hrabrosti i principijelnosti.

0

Hits: 1