Kadrovski inžinjer – Liderska uloga izvan kursa menadžmenta

Kratko rečeno, knjiga “Staff Engineer Leadership beyond the Management Track” autora Will Larsona je namijenjena inžinjerima koji žele da razviju liderske vještine i preuzmu odgovornost izvan formalnog menadžerskog kursa. Autor u knjizi opisuje četiri arhetipa inženjera koji su sposobni da preuzmu lidersku ulogu: “Teach Lead“, “Architect“, “Solver” i “Right Hand“. Autor također sugeriše da inžinjeri budu fokusirani na rješavanje problema u kompaniji pomažući drugima, što će u krajnjem rezultirati rastom njihove karijere.

Uvod

U knjizi “Staff Engineer Leadership beyond the Management Track“, autor Will Larson predstavlja čitaocima novi pristup upravljanju karijerom u IT industriji. Umjesto da se fokusira na put do menadžerske pozicije, Larson pokazuje kako tehnički inžinjeri mogu napredovati u svojoj karijeri kroz različite arhetipe liderskog stila. Ovaj pristup se fokusira na jačanje tehničkih vještina i razvijanje liderskih kompetencija kroz praktične radnje, poput potrage za sponzorima i pomaganja kolegama, kako bi se postigao unutarašnji i vanjski napredak.

U knjizi se također analiziraju ključne strategije za pregovaranje o plati i unapređenju, kao i za uspješnu izgradnju sopstvenog brenda i reputacije. Sa praktičnim savjetima i primjerima iz stvarnog svijeta, “Staff Engineer Leadership beyond the Management Track” je must-read za svakog starijeg (senior) inžinjera koji želi razviti svoj liderski potencijal i napredovati u karijeri.

Arhetipovi inžinjera

U knjizi, autor Will Larson identificira četiri arhetipa tehničkih inžinjera koji se najčešće javljaju u informatičkoj industriji: “Teach Lead“, “Architect“, “Solver” i “Right Hand“. Ovi arhetipovi predstavljaju različite pristupe i stilove liderske funkcije koje tehnički inžinjeri mogu zauzeti u svojim karijerama.

Detaljnije o arhetipovima smo govorili u članku Kadar+ (Staff+)

Teach Lead” je arhetip koji se fokusira na mentorship i prenošenje znanja, koristeći svoja iskustva i tehnička znanja da pomogne drugima da rastu.

Architect” je arhetip koji se bavi dizajniranjem i gradnjom sistema.

Solver” je arhetip koji je fokusiran na rješavanje teških problema i implementaciju inovativnih rješenja.

Right Hand” je arhetip koji je fokusiran na pružanje podrške i sposobnosti za izvršavanje zadataka, koristeći svoja znanja i iskustva da bi pomogli drugima u realizaciji njihovih ciljeva.

Ovi arhetipovi pružaju tehničkim inžinjerima novi način za razmišljanje o svom liderskom potencijalu i pokazuju kako oni mogu koristiti svoje tehničke vještine i iskustvo da pomognu drugima te napreduju u karijerama.

Liderske vještine

Liderske vještine u knjizi se obrađuju kao teme koje su važne za stjecanje liderskih vještina kako bi inžinjeri mogli razvijati svoj profesionalni put. Autor opisuje kako su arhetipovi inžinjera povezani sa liderskim vještinama, kao i kako se razvijaju i primjenjuju te vještine u praksi.

Neki od ključnih aspekata koje autor obrađuje u ovom poglavlju su: korištenje mentorship-a, budući da mentorstvo može pomoći inžinjerima da steknu liderske vještine i iskustvo, kao i to kako se pomaže kolegama da razviju svoje liderske sposobnosti. Autor također govori o važnosti pregovaranja o plati, budući da su dobre pregovaračke vještine ključne za liderske uloge.

Također važna tema su i vještine komunikacije. Autor navodi da su vještine komunikacije neophodne za uspjeh u liderskim ulogama i kako je važno naučiti kako komunicirati sa različitim tipovima ljudi, kao i kako prenijeti ideje na način koji je jasan i efikasan.

Pomoć drugima

Autor navodi i važnosti planiranja i straregijskog pristupa karijeri. On navodi da je važno za inžinjere da identifikuju svoje ciljeve i želje, te da prate svoj napredak i razvijaju svoj tehnički i liderski potencijal. Autor također savjetuje inžinjerima da istraže različite mogućnosti u svojoj kompaniji i izvan nje, te da razviju svoje mreže i pronađu sponzore koji će ih podržati u njihovim karijernim ciljevima. Kombinacijom svih ovih stvari, autor tvrdi da će inženjeri biti u mogućnosti da uspješno planiraju i napreduju u svojoj karijeri.

Završne misli

Knjiga je koncipirana tako da stavlja snažan fokus na karijeru u kontekstu korištenja tehnoloških vještina, liderskih sposobnosti i pomaganja drugima.

Knjiga je odlično štivo za sve one koji žele napredovati u svojim karijerama, posebno karijerama iznad nivoa starijeg (senior) inžinjera. Te stoga autor navodi razne arhetipove s kojima bi se svaki inžinjer trebao upoznati, napraviti plan i strategiju te tu i tamo određeni “promotivni paket” koji će pomoći u karijernom napredovanju.

Ukratko, knjiga ima dobrih savjeta i alata za unapređenje karijere inžinjera, a koja ne mora nužno biti na menadžerskom kursu.

0

Hits: 55