ChatGPT: alat koji će vam pomoći da postanete stručnjak u svakoj oblasti

Besplatni i svima kosni alat koji razumije pitanja koja postavljaju ljudi i na njih veoma stručno, precizno i koncizno ogovara postao je top tema širom svijeta zadnjih nekoliko sedmica.

Hajdemo i mi da kažemo nekoliko riječi sa osvrtom na prirodne, odnosno konkretnije inžinjerske naučne oblasti.

ChatGPT je skraćenica od Chat Generated Pre-Training, što bi u slobodnom prevodu bilo nešto kao: Razgovaraj sa unaprijed podučenim alatom za razgovor. On je baziran na NLP-u (Natural Language Processing), bez čega alat ove vrste nikada ne bi postojao ma koliko da su jake razne druge grane informatike. NLP podrazumijeva softver koji može da prepoznaje sve vrste ljudskog glasa i da ga veoma uspješno pretvori u tekst. Pa čak i kada neko zamuckuje dok priča, ubacuje “hm” i slične usputne riječi i glasove. Druga osobina je da može analizirati bilo koji tekst, uključujući i onaj upravo pretvoreni iz glasa (naprijed spomenuto) tako da razumije kontekst. Tj, uspješno može da razazna šta je subjekat u rečenici, šta je radnja – glagol, i mnoge druge jezičke karakteristike.

Na kraju može da pravi razne poveznice sa svim drugim riječima iz jezika uključujući slične riječi, riječi istog korijena, etimologiju, sinoninime i tako dalje. Zbog toga je u mogućnosti da istu rečenicu prepiše sa istim značenjem, ali koristeći druge riječi!

S obzirom na veliku brzinu kojom ovaj alat radi, kao i to da je besplatan, mnogi ljudi ga aktivno koriste od kako je dostupan. Zbog snage naprijed spomenutog NLP-a, profesionalci iz oblasti jezika i književnosti objavili su nekoliko svojih zapažanja u kojima ističu svoje strahove, ali i zadivljenosti mogućnostima. Jedan od najvećih strahova je to da će djeca i studenti moći da pišu eseje koje im se zadaju kao zadaća bez ikakvih problema koristeći alate poput ovoga, a čime će dugoročno donijeti velike štešte čovječanstvu jer će ljudi odustajati da kreativno razmišljaju, te svoje razmišljanje izraze kroz tekst – esej. Odnosno, umjesto da razmišljaju, zatražiće pomoć od alata poput ovog.

No, vratimo se inžinjerstvu.

U ovom našem vremenu najaktivnija i najrazvijenija tehnička nauka je svakako informatička. I ovaj alat, ChatGPT, dolazi upravo iz svijeta informatike. Razvoj informatike je donio nevjerovatne alate koji pomažu svim inžinjerima u svim oblastima njihovog rada. Međutim, sve to do sada nije imali posebno veliki uticaj na tok obrazovanja novih inžinjerskih snaga. Obrazovanje je pokušavalo da se prilagodi kako da koristi nove alate (CAD alate na prvom mjestu kao najuticajnije) te da nove, mlade snage uvede u taj svijet. S alatom kao što je ChatGPT odlazi se ne jedan korak, nego jednu generaciju naprijed! Evolucionisti bi kazali, jedan skok u evoluciji!

Ako smo gore spominjali razumijevanje jezika, ovdje je nužno da spomenemo razumijevanje tautologije. Još uvijek o ChatGPT-u i sličnim alatima ne možemo govoriti u superlativu i kao nepogrješivim, ali odgovori koje alat daje teže ka tome. Tautologija je osnova za razumijevanje teorema, postulata i svakako definicija, a upravo razumijevajući dobro jezičke karakteristike i svakako matematiku ChatGPT može da odgovori tačno u velikoj većini slučajeva. Ne usuđujemo se govoriti o procentima jer to zavisi od načina na koji se pitanje postavi, kao i u kojoj (naučnoj) oblasti.

U nastavku dajemo primjere koje bi srednjoškolci ili studenti mogli da pitaju ChatGPT. Za ovu priliku smo pitali sam ChatGPT da nam da po dva moguća pitanja za svaku oblast. Kao što se vidi u prilogu, neka pitanja smo doista i postavili te se vidi kako je moguće pitanje proširiti sa više detalja i na koji način ChatGPT daje odgovore. Odnosno možemo vidjeti kako ChatGPT razumije temu i kontekst prethodne konverzacije.

Arhitektura:

 • Kako izračunati površinu krova zgrade korištenjem trigonometrijskih funkcija?
 • Kako projektovati stambenu zgradu koja će se oslanjati na solarnu energiju?

Elektrotehnika:

 • Kako se izračunava snaga transformatora pomoću njegovih otpora?
 • Kako odrediti vrstu električne struje u strujnom krugu koristeći Ohmov zakon?

Građevina:

 • Kako se izračunava potreban broj betonskih blokova za zidove zgrade?
 • Kako odrediti tip i dimenzije željeznog grednog luka za dizalicu?

Geodezija:

 • Kako se izračunava udaljenost između dvije tačke na Zemlji pomoću koordinata?
 • Kako se izračunava visinska razlika između dvije tačke pomoću trigonometrije?

Informatičke tehnologije:

 • Kako se izračunava veličina datoteke u bajtovima pomoću formule za konverziju iz megabajta u bajte?
 • Kako se izračunava vrijeme potrebno za preuzimanje datoteke sa interneta pomoću brzine preuzimanja i veličine datoteke?

Mašinstvo:

 • Kako se izračunava snaga motora pomoću formule P = F * V * η (gdje je P snaga u vatima, F sila u njutnima, V brzina u metrima po sekundi i η efikasnost)?
 • Kako se izračunava gibanje tijela pomoću formule s = vt + (at^2)/2 (gdje je s udaljenost u metrima, v početna brzina u metrima po sekundi, a ubrzanje u metrima po sekundi na kvadrat i t vrijeme u sekundama)?

Saobraćaj:

 • Kako se izračunava brzina vozila pomoću formule V = d/t (gdje je V brzina u metrima po sekundi, d udaljenost u metrima i t vrijeme u sekundama)?
 • Kako se izračunava potrošnja goriva vozila pomoću formule P = V * C (gdje je P potrošnja u litrama, V brzina u kilometrima po satu i C koeficijent potrošnje goriva)?

Matematika:

 • Kako se izračunava površina kruga pomoću formule P = πr^2 (gdje je P površina u kvadratnim metrima, a r poluprečnik kruga u metrima)?
 • Kako se izračunava zapremina valjka pomoću formule V = πr^2h (gdje je V zapremina u kubnim metrima, r poluprečnik osnove valjka u metrima i h visina valjka u metrima)?

Fizika:

 • Kako se izračunava brzina objekta pomoću formule v = s/t (gdje je v brzina u metrima po sekundi, s udaljenost u metrima i t vrijeme u sekundama)?
 • Kako se izračunava rad pomoću formule W = F * d (gdje je W rad u džulima, F sila u njutnima i d udaljenost u metrima)?
2

Hits: 427