Naučimo da nikada ne griješimo

Većina nas je radila sa ljudima koji imaju mišljenje o sebi da su uvijek upravu. Da stvar bude gora mnogi od nas su upravo takvi u timovima, porodicama, familiji, komšiluku i tako dalje.

Koliko nas zna osoba (uključujući i nas same) koji će za (sve) vlastite propuste naći opravdanje, jer naprosto uvijek se mora biti upravu?

– Ne moramo kupiti mlijeka (iako smo već u prodavnici)! Ima kući dovoljno vidio/vidjela sam jutros!

– Ne moramo se žuriti na autobus/avion, imamo sasvim dovoljno vremena.

– [Ili jedna veoma opasna izjava poput] Znam da je padala kiša i da je bilo mračno ali sam siguran/a da je to osoba koja je provalila u kuću onu noć!

Na kraju kada se ispostavi da nema mlijeka, uvijek se poteže za opravdanjima, čak i veoma iracionalnim. Kao da je neki duh došao kući i popio mlijeko! Ako se zakasni na autobus ili avion uvijek će biti da je do gužve u saobraćaju, glupog vozača, gradskog prevoza, političara i slično. Ali, kako rekosmo iznad, veoma je loše vidjeti da je neko ležao u zatvoru potpuno nevin određeni broj godina zbog našeg svjedočenja. Kasnije i kada se pokaže recimo DNK analizom da to nije bila ta osoba, uvijek će se tražiti opravdanje – ah te nove laboratorije danas, a i ko tamo sve radi. Ne može im čovjek vjerovati uopšte!

Niko ne uživa da griješi! To je neprijatno emocionalno iskustvo za sve nas. Ali, nije isto biti uvijek upravu i naučiti se da se nikada ne griješi, mada na prvu može zvučati da je potpuno isto.

Kažu da je za priznati svoje greške potrebno biti VELIKA OSOBA. Čini se da društvo manjka sa velikim osobama oduvijek, još od pamtivjeka, jer svako od nas je slab na određene stvari i podliježe vlastitom egu. Samo ljudi sa krhkim egom ne mogu priznati greške. Jer krhak ego znači i krhko samopoštovanje i slabu “psihološku konstituciju”. Mnogi ljudi u stvari pod uticajem krhoga ega doslovno iskrivljuju svoju percepciju stvarnosti kako bi je učini egu prihvatljivom. Drugim riječima, sami sebe doslovno ubijede da ono što govore i rade je jedino istina i ispravno unatoč svim očitim činjenicama.

Da bi se učilo ne griješiti, a onda kasnije nikada ne griješiti postoje određeni koraci treniranja koje je neophodno ispuniti i to:

– Naučiti slušati šta drugi ljudi govore. Razumijevanje drugih je prvi korak! Neki ljudi imaju poteškoća kod iznošenja svojih stavova, zato je važno znati i slijedeći korak.

– Naučiti postavljati konkretna pitanja sa željom da se dođe do rješenja, a ne da se bude prepametan ili da se sagovornik ponizi.

– Za svaku konverzaiju (sastanak, raspravu, diskusiju) definisati svrhu. Tada će svima biti lakše donositi odluke, postavljati pitanja i odgovarati ako se zna šta je cilj konverzacije.

– Biti spreman da se promijeni startna pozicija na osnovu činjenica drugih sagovornika.

Na ovaj način čovjek će zadobiti simpatije sagovnornika bili oni članova tima ili pak komšiluk, familija i slično. Moguće je da se na kraju ipak dobije ono što se želi uz određena korigovanja vlastitih stavova, ali i sve što se donese kao konačni zaključak biće zajednički donesen tako da neće biti moguće da nas bilo ko krivi da griješimo, niti da po svaku cijenu želimo biti upravu.

Svakako, to ne znači da priča treba ići od nemila do nedraga. Ako se zna na koji se sastanak ide onda je neophodno da se pripremi i to veoma dobro i kvalitetno. Ne samo o datoj temi nego i o osobama sa kojima će se razgovarati. Kakve stavove sagovornici zauzimaju, kakvi su pregovarači, koja je najviša i najniža tačka koju zastupaju oko koje ćemo da diskutujemo i tako dalje i tome slično.

KRETENI

Postoje određeni ljudi s kojima jednostavno ne možete razumno razgovarati. Šta god da kažete ili uradite, oni će uvek naći način da se ne slažu sa vama. Ovi ljudi su opšte poznati kao kreteni, i mogu se naći u svim sferama života.

Izvor: https://thumbs.dreamstime.com/z/office-employee-jerk-12965856.jpg

U poslovnom svijetu kreteni su često na rukovodećim pozicijama. Oni donose odluke na osnovu emocija, a ne logike, i brzo okrivljuju druge za sopstvene greške. Kreteni na radnom mjestu su često vrlo uspješni, jer su u stanju da iskoriste strahove i nesigurnosti svojih podređenih.

U politici su kreteni često najglasniji i najotvoreniji članovi svoje stranke. Brzo kritikuju, a spori da ponude konstruktivna rješenja. Oni su više zabrinuti za pobjedu u raspravi nego za stvarno rješavanje problema.

U vezama, kreteni su često ti koji stvaraju najviše drame. Uvijek su u pravu, čak i kada nisu u pravu, i brzo okrive partnera za sve što krene naopako. Kreteni u vezama često kontrolišu, jer se plaše da budu sami.

Zato sve gore iznad nabrojano je lijepo kada se razgovara sa ljudima koji imaju sluha. Koji žele doći do rješenja zarad višeg cilja (to je ono što spomenusmo u tački tri iznad – definisati svrhu). 

Ali, nije uopšte rijedak slučaj da moramo sarađivati sa ljudima koji su sami sebi svrha. Njima je jedina svrha i cilj da oni budu upravu po cijenu svega!

Rad sa kretenima je najteži rad na svijetu!

Nekada to mogu biti pojedinci, a nekada timovi, manji ili veći, nekada cijele kompanije sa svojim čudnim politikama, pa sve do pojedinaca političara ili cijelih političkih organizacija.

Kreteni nikada ne priznaju da su pogriješili. I ne samo da ne priznaju da su bilo kada pogriješili, nego će svaku grešku koja postoji na ovom svijetu pripisati suparnicima, a sebi će pripisati sve dobro, makar to dobro uradio i njihov suparnik – ja sam predložio/la tu ideju i oni mi ukrali!

Kreteni su nerijetko, kako već rekosmo, veoma uspješni u hijerarhijskom smislu (bilo da je to hijerarhija u firmi, ili “popularnost” u političkom djelovanju) ne zato što su pametni i sposobni, nego zato što su u stanju da isisaju sav zrak iz prostorije i da iscrpe sve svoje sagovornike koji im na kraju popuste! Oni napreduju zbog toga što su nesnošljivi i što im se popušta, a ne zato što su sposobni! Kako u timu unutar kompanije, tako i cjelokupne kompanije na tržištu, ali i političari i cijele političke stranke.

Dva su moguća načina za rad sa kretenima, ako se baš mora, ali ako se ima mogućnost da se s njima ne mora raditi najbolje ih je izbjegavati. Vjerovatno ima mnogo načina ali ovaj put ćemo ponuditi dva i to:

– ako se ima mogućnost pozvati nekoga pred kim se kreteni stide biti kreteni (šef, direktor, …)

– sastati se sa njima koliko god je neophodno puta u privatnim razgovorima da se pokuša relaksirati situacija i razjasniti nesporazume prije nego se dođe na sastanak.

U bilo kom od navedena dva slučaja ako se imaju kreteni iz političkih stranaka kao suparnici u skupštinskim i poslaničkim klupama stvar može da bude veoma nezgodna i nezahvalna. Najviše zbog toga, kako spomenusmo iznad zato što takvi kreteni prečesto puta imaju veoma veliki broj pristalica među građanima.

Građani se inače dijele (za potrebu ove teme) u dvije kategorije i to oni koji traže logiku, činjenice i argumente i one koji se vode emocijama

Valja znati da je s ljudima koji se vode emocijama doslovno nemoguće razgovarati na logičnom nivou činjenicama i argumentima!

Zato oni pregovarači koji uvijek insistiraju na logici i činjenicama moraju biti svjesni da postoji ogroman broj ljudi koji ne znaju razmišljati logično i koje činjenice i argumenti ne zanimaju.

Za logično razmišljanje koristeći mnoštvo kognitivnih sposobnosti neophodno je imati ispravno i kvalitetno obrazovanje, a kreteni (uglavnom politički, ali nije mana ni onim u kompanijama ili odnosima) ne bi voljeli da im iko postavlja logična pitanja, traži argumente, činjenice, …, oni žele da vladaju, budu uvijek upravu na osnovu emocija! Jer, krhak ego, …


Razmišljanja nakon pročitanog podpoglavlja iz knjige koju čitamo za ovu seriju članaka: Staff Engineer

0

Hits: 67