Šta je to za vas: Molba za više kreativne slobode u poslovanju.

Čovijek 4.0, kako ti izgleda? Njemačka ekonomija želi kreativne i samopouzdane talente za održivost digitalne budućnosti na lokaciji. Realnost, međutim, više liči na preliminarnu fazu automatizacije: većina zaposlenih je slomljena u vježbi između optimizacije procesa i manije efikasnosti. Nema prostora za inovacije. Stoga nije ni čudo što Njemačka zaostaje na međunarodnom planu u svim sektorima orijentisanim na budućnost.

U borbi za opstanak, preduzetništvo je eskaliralo u kompulzivno ponašanje. Ono obučava ljude da postanu roboti, koji bi onda trebali biti slobodni na jedan pritisak na dugme. Naravno da se to ne može dogoditi.

U nastavku ćemo saznati:

  • zašto Njemačka mora da gradi manje nasipa i više brodova,
  • kako nas mekdonaldizacija ekonomije pretvara u robotizirane ljude i
  • ono što učimo iz trgovine polovnih automobila o dizajnerskim manama kapitalizma.
4

Hits: 58