Windows OS: roditeljski i dječiji korisnički računi

Gotovo svi koraci kod instalacije i konfiguracije potrebne za ovaj članak, uključujući roditeljske korisničke račune napravila su moja djeca, tinejdžeri, uz moje sufliranje. Stoga, sve što se nalazi u ovom članku, ne može se reći da je teško ili nerazumljivo za bilo koga.

Ovih dana bombardovani smo s nebrojeno mnogo informacija i dezinformacija vezano za pandemiju korona virusa. Za razliku od drugih mi ovdje nećemo širiti ništa vezano za to, nego ćemo iskoristiti ovo vrijeme da naučimo nešto novo. U BiH je sada na snazi tzv. učenje na daljinu. Da bi se djeci omogućio nesmetani pristup obrazovnom i zabavnom sadržaju, a zabranio pristup sadržaju koji nije za djecu neophodno je znati kako napraviti roditeljski, a kako dječiji korisnički račun na Windows OS.

I ne samo to, nego djeci ograničiti pristup internetu, raznim aplikacijama, igrama, i sve to začiniti s vremenskim ograničenjem koliko dijete može dnevno provesti ispred (malih) ekrana.

Ovaj članak će opisati postepeno cijelu procuduru od preuzimanja ISO slike za instalaciju Windows OS, do postavki roditeljskog i dječijeg računa s ograničenjima.

Preuzimanje Windows OS-a s www.microsoft.com

Za preuzimanje posljednje verzije Windows OS-a sa svim posljednjim ažuriranjima i sigurnosnim zakrpama potpuno besplatno neophodno je posjetiti web stranicu https://www.microsoft.com/hr-hr/software-download/windows10ISO i izabrati kao na sljedećoj slici:

Nakon klika na drugo dugme “Potvrdi” pojaviće se nova stranica kao na slijedećoj slici na kojoj se vidi da se mogu preuzeti dvije različite varijante i to Windows 64-bit i Windows 32-bit. Vjerujemo da većina računara u domaćinstvima u BiH podržava 64-bit te treba kliknuti na to dugme.

Instalacija Windows OS-a

Za potrebe ovog članka korišten je softver naziva VirtualBox unutar kog je instaliran Windows OS u probnom periodu za koji nije pribavljena odgovarajuća licenca za korištenje, a koja se može kupiti veoma jeftino na pouzdanim stranicama za prodaju kao što je eBay. Preporučuju se kupovina preko eBay-a, jer u lokalnim prodavnicama licenca može da košta i nekoliko stotina KM, dok na eBay-u (potpuno legalno) košta do 10-ak KM, pa čak i manje!

Verzija koja je preuzeta iz nekog razloga nema hrvatsku tastaturu u izboru ali ni bosansku pa se stoga izabrala srpska — latinica.

Kada se bude upitano za unos aktivacionog ključa neophodno je kliknuti na “Nemam ključ proizvoda” ako se trenutno nema ključ. A ako se pak ima, upisati svoj ključ i kliknuti na dugme “Dalje”.

Tokom daljnjeg procesa instalacije biće se upitano da se unesu ili izaberu neki parametri. Neophodno je veoma pažljivo čitati i izabirati odnosno upisivati ono što se zna. Npr. verziju Windows-a za koju se ima licenca ili se pak namjerava kupiti. (Molimo vas, nemojte sebi dozvoliti da koristite ukraden softver! Već smo prije naglasili da licenca košta do 10KM!) Instalacija je veoma jednostavna ali je neophodno da se obrati pažnja na svaku riječ, zarez i tačku kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. U svakom slučaju ako nakon instalacije se uvidi da se pogrešno izabralo ili nešto upisalo pri instalaciji veoma jednostavno se ponovi postupak. Neće se ništa dogoditi i ako se postupak ponovi nebrojeno mnogo puta! Ne treba imati straha od toga.

Jedno od pitanja koje će biti postavljeno jeste i kako će uređaj biti postavljen, kao na sljedećoj slici:

Rijetke su kuće u kojima ima razvedena mreža sa centralnim serverom (Takvim osobama ovo uputstvo vjerovatno ne znači ništa, jer veoma dobro znaju sve detalje, čak i mnogo mnogo više nego se ovdje spominje) te stoga svi računari koji se koriste za kućnu upotrebu trebaju biti namješteni u prvoj opciji — “Postavljanje za osobnu upotrebu”.

Postavke Microsoft računa

Nakon instalacije pokreće se čarobnjak za postavke. On je veoma sličan prozorima koji se pojavljuju prilikom instalacije, pa mnogi ne prave razliku između toga dvoga. Kako god, prilikom postavki Windows-a jedan od ekrana koji će biti prikazan je i onaj kao na slijedećoj slici:

Ako se nema korisnički račun za roditelja ili korisnički račun koji koristi roditelj napravljen na outlook.com onda ga je neophodno napraviti. Međutim ako se ima onda je dovoljno koristiti taj račun za prijavu, a što će se kasnije prikazati i u ovom članku jednom kada se taj račun napravi.

U nastavku će se prikazati kako se pravi Microsoft korisnički račun za roditelja, a kasnije i korisnički račun za dijete.

Klikom na “Stvori račun” na prethodnom ekranu, koji se nalazi odmah ispod polja za unos pojavlju je se ekran:

Klikom na “Nabavite novu adresu e-pošte” pojavljuje se sljedeći ekran, gdje je neophodno upisati naziv odnosno adresu elektronske pošte (E-mail). Bilo bi lijepo, pismeno i kulturno da adresa bude puno ime i prezime kao npr:

  • ime.prezime@outlook.com
  • ime_prezime@outlook.com
  • prezime.ime@outlook.com
  • prezime_ime@outlook.com

I slično. Nekada to neće biti u mogućnosti, jer postoji neko ko nosi isto ime i prezime kao mi, ali svakako treba pokušati iznaći najbolje, najljepše i najkulturnije moguće rješenje.

Izbjegavati adrese elektronske pošte kao što su:

  • kiki123123@outlook.com
  • mala_maca1984@outlook.com
  • zeko.peko@outlook.com

I slično.

Svaka osoba, a posebno roditelji u svakoj mogućoj situaciji treba da ima ozbiljno i kulturno razmišljanje i djelovanje. U vremenu u kom živimo komunikacija putem elekrtonske pošte je potpuno normalna stvar i veoma neozbiljno bi bilo da se šalje neko elektronsko pismo nastavniku, direktoru škole ili nekom drugom roditelju, poslovnom kolegi, pa i članu porodice i prijateljima s neozbiljnih adresa elektronske pošte.

Napomena:

Posebni, specijalni karakteri kao i naša slova s afrikatima (šđžćč) nisu dozvoljena kod adrese elektronske pošte. Tako neki pružaoci usluga kod kojih se može napraviti adresa elektronske pošte ne dozvoljavaju čak ni “-” u nazivu adrese.

Svakako, u ovom primjeru su korišteni neprimjereni nazivi, ali je to čisto da se dobije osjećaj gdje i šta se upisuje. Naravno, tamo gdje se bude zahtijevalo da se upiše ime i prezime, nema nikakvih problema da se koriste slova s afrikatima. Čak šta više, poželjno je. Bolje je da ime piše npr. Dženan Hadžić, nego Dzenan Hadzic, zar ne?

Kada se bude zahtijevala dodatna sigurnost i potvrda autentičnosti neophodno je upisati broj telefona kao na slijedećoj slici:

Kada se bude postavilo pitanje za PIN (Personal Identification Number — Lični Identifikacioni Broj) upisati željenu šifru. Ta šifra će se kasnije koristiti kod prijave na Windows OS. Neće biti neophodno da se upisuje šifra e-mail adrese.

Kod upita za praćenje historije nema potrebe biti sujetan te izabrati predloženu pomoć Microsofta kao na sljedećoj slici.

Sljedeći ekran nudi opciju povezivanja mobilnog telefona i računara, a što će se veoma kvalitetno koristiti kasnije kod roditeljskog nadgledanja. Upisati broj telefona roditelja.

Nakon ovoga saćekati da sve bude spremno za korištenje

Upravljanje roditeljskim računom

Nakon prijave u Windows kliknuti na Start ->Promjena postavke računa kao na slijedećoj slici.

U prozoru koji se otvorio kliknuti na “Upravljaj mojim Microsoftovim računom”.

Klikom na pomenuti link otvara se internet pretraživač na lokaciju preko koje je moguće uređivati mnoge parametre. Za početak, urediće se puno ime i prezime i slika roditelja za kog se upravo napravio korisnički račun i koji je za sada jedini administrator računara na kom je instaliran Windows OS.

Upravljanje dječijim računima

Sa predhodne lokacije gdje se uređivao korisnički račun roditelja potrebno je vratiti se na početnu stranicu. Povratak je moguć klikom na “Račun”u gornjem lijevom uglu pored natpisa Microsoft.

Klikom na link “Dodavanje člana” u odjeljku “Obitelj” otvara se nova lokacija u gdje se daje mogućnost dodavanje člana porodice na nekoliko načina.

Ako supružnik/dijete već ima napravljen korisnički račun na outlook.com, dovoljno je upisati ga ovdje i pozvati. Međutim, ako nema, slijediti narednu proceduru.

U nastavku će se pokazati kako napraviti dječiji korisnički račun i dodati ga u porodicu. Postupak se može i treba ponoviti za svakog člana porodice, a posebno ne zaboraviti supružnika.

Stoga će se na ovom ekranu kliknuti na “stvorite ga za nj.” a koji otvara novu lokaciju na kojoj je neophodno kliknuti na “Nabavite novu adresu e-pošte” i upisati puno ime i prezime djeteta/supružnika slijedeći uputstva naprijed spomenuta.

U nastavku će se biti pitano za unos podataka o djetetu/supružniku i šifre za pristup elektronskoj pošti. Kada se postupak dodavanja uspješno završi otvoriće se nova lokacija sa informacijom o uspješno dodanom članu porodice, baš kao na slijedećoj slici.

Jako mnogo roditelja širom svijeta, a na žalost i u Bosni i Hercegovini ne pridržava se uputstava proizvođača softvera za igru i zabavu na prvom mjestu ali i drugih softvera. Uz svaki komad softvera postoje detaljna uputstva o tome za koji je uzrast namijenjen. Microsoft ne zaostaje u tome, čak naprotiv, i ovdje je moguće ograničiti djeci pristup ne samo internetskom sadržaju ili aplikacijama nego i vremensko ograničenje za svaki pojedini dan u sedmici.

Ograničenje vremena provedenog za ekranom (bilo računar bilo telefon ili neki drugi dodani uređaj) podešava se u sekciji “Jednostavno upravljanje vremenom pred zaslonom” koja se otvara klikom na link s natpisom “Vrijeme pred zaslonom” za svakog pojedinog člana porodice. U slučaju koji je opisan u ovom članku, pronaći natpis ispod člana porodice imena i prezimena “Sin Roditeljović”.

Za ograničenje aplikacija i igara prvo pristupiti lokaciji preko linka pod nazivom “Aktivnosti” i omogućiti nadgledanje korištenja aplikacija, igara i interneta. Zatim se treba otvoriti lokacija preko linka sa natpisom “Ograničenja aplikacija i igara” u kom se daju uputstva kako ograničiti pristup određenom sadržaju na Windows OSXBox konzoli i Android uređajima.

Slijedeći uputstva koja se prikažu klikom na “Početak rada” u sekciji “Uređaji sa sustavom Windows 10”, odobren je pristup prijave na lokalnoj mašini djetetu čiji korisnički račun je upravo dodan na veb stranici www.accounts.microsoft.com/family

Kao što se da vidjeti Microsoft je već sve automatski povezao pa se dobio i prvi e-mail kako je prikazano na sljedećoj slici. Ako se nema navika korištenja e-maila ovo je odlična prilika da se ta navika usvoji. Posebno kod kriznih situacija kakva je ova s pandemijom. Mnogi roditelji će biti prisiljeni da odlaze na posao, a djeca će ostajati kući bez nadzora.

Ograničenje korištenja Android uređaja (mobiteli i tableti)

Na dječijem Android uređaju treba instalirati Microsoft Launcher te se prijaviti s dječijom e-mail adresom napravljenom u jednom od prethodnih koraka.

Jednom kada se uspješno instalira apliakacija na Android uređaj, to će se vidjeti na Microsoft veb stranici https://account.microsoft.com/family

U primjeru na slijedećoj slici prikazano je kako je igra Dr. Parking 4 ograničena na korištenje radnim danima u trajanju od 1h između 17.00 i 20.00, a vikendom na 2h između 14.00 i 20.00.

Prethodne postavke neće biti prihvaćene sve dok se Microsoft Launcher ne konfiguriše ispravno. Ispravna konfiguracija je prikazana na slijedećim slikama.

Kod slike iznad se vidi da kod “Activity” i “App and game limits” postoji mali crveni uzvičnik. Potrebno je da roditelj klikne na svaku od stavki i izabere za određeni uređaj pogonjen Android-om postavke takve da sve bude zeleno, kao na slijedećoj slici.

Jedna od postavki koju treba namjestiti je ustvari odobriti pristup Microsoft Launcher-u da se pokreće pri podizanju sistema.

Sada, kad je jednom sve uspješno namješteno na dječijem uređaju, pogonjenim Android operativnim sistemom, može se pokušati pokreniti zabranjena igra. Ekran koji će dijete vidjeti je kao na slici ispod. Ako se bude dosljedan roditelj, neće se ovo plavo dugme tako često koristiti. Mentalno, fizičko i svako drugo zdravlje naše vlastite djece, ali i bilo kog djeteta u svijetu, briga je na prvom mjestu roditelja. Zato, budimo odgovorni roditelji!

0

Hits: 2