Šejtani (nalet ih nebilo) na/u linuksima

Svi linuks korisnici, ili barem oni koji linuks ne koriste samo za svakodnevni posao, tj kao “klasične sekretarice” znaju da se servisi (nekakvi vršioci, nekakvih usluga) nazivaju šejtanima (eng. deamons). Ili što bi jedan moj ahbab kazao šeAjtanima, jer ima ovo viška A, u odnosnu na tradicionalni naziv (U savremenom engleskom nije viška A). Taj naziv je veoma interesantan i potiče od teoretske pretpostavke škotskog istraživača Maksvela koji se bavio termodinamikom, fluidima i prenosom toplote. U tom njegovom misaonom eksperimentu trebao bi da se pojavi jedan mali šejtan (ono kao kod nas u narodu kad kažu: “šejtane jedan”) koji bi nešto radio i na taj način bi se dokazalo i pokazalo kako Drugi zakon termodinamike ne funkcioniše uvijek.

Mnogo decenija ili desetljeća i desetzima kasnije programeri su uzeli taj naziv za servise (oni nekakvi izvršioci nekakvih usluga) koji su neprestano tu. Neprestano su tu, baš kao što šejtan kola insanom, tako i ovi šejtani vazda kolaju linuksom. Nemere ih se insan kutarisat nikad, ali hajd što ih se nemere kutarisati, interesatno je da bez njih ne mere nikako. Jer samo s njima se ostvaruje “ravnoteža”.

Neki će reći da sve ovo iznad nije istina i da taj naziv dolazi kao konstrukcija rečenice Disk And Execution Monitor ili pak Device monitor. Kako god, nadam se da ste uživali u pričici.

1

Hits: 0