Lubna bint ‘Abdul Mevla, poznata kao Lubna el-Kurtubija (Engleski: Lubna of Córdoba ili Labana al-Qurtubiya, Arapski: لبنى بنت عبد المولى )

Ne zna se tačna godina rođenja, međutim, zna se da je preselila na Bolji svijet 984. godine. To je ostalo zabilježeno, zbog njenog veoma aktivnog i prepoznatljivog života. U današnjem vremenu među milionima žena koje rade, privrjeđuju i dijelom su aktivnog društa, ona bi kao takva bila sigurno prepoznatljiva. Interesantno je da je u Andalauziju, odnosno Španiju, Lubna došla kao robinja, te je odrasla na palati tadašnjeg sultana Abdulrahmana III (السلطان عبد الرحمن). U vremenima pravednih vladara, svako može doći do izražaja, pa tako i jedna robinja. Zbog dostignuća i ugleda kojeg je postigla Lubna, za sultana Abdulrahmana možemo reći da je bio jedan od pravednih. On je nju, iako robinju, postavio za ni manje ni više nego direktora tadašnje kraljevske, sultanove biblioteke. U ta doba, biblioteka je brojala oko 500000 (pet stotina hiljada, odnosno pola miliona) knjiga. To je bila jedna od navažnijih i najvrednijih biblioteka toga doba.

Lubna je bila i jedan od pisara u pomenutoj biblioteci jer se isticala veoma bistrim i inovativnim kaligrafskim radovima. Ona je također i prepravljala greške koje bi našla u knjigama koje je prepisivala. Radeći kao prepisivač zavoljela je matematiku, te je pronašla rješenja za najteže matematičke probleme toga doba. Toliko je voljela matematiku, da kada bi šetala ulicama djecu bi podučavala osnovama matematike, kao što je tablica množenja. Historičar i naučnik Ibn Biškefl (ابن بشكفل) o njoj je napisao: “Savladala je pisanje, gramatiku i poeziju, znanje matematike bilo joj je ogromno i sjajno. Savladala je i druge nauke i nije bilo plemenitije od nje na palati Emevijskog sultana”.

0

Hits: 4