Fatima bint Muhammed el-Fahrija el-Kurašija (Engleski: Fatima bint Muhammad Al-Fihriya Al-Qurashiya, Arapski: فاطمة بنت محمد الفهرية القرشية‎)

Živimo u vremenima kada su univerziteti koncipirani po tzv. Bolonjskom programu. Takva situacija je i u BiH. Bili smo prisiljeni da mijenjamo naš univerzitetski program i uskladimo ga sa evropskim kako bi naši studenti i postdiplomci mogli naći svoje mjesto pod zapadnim Suncem.

Tunižanka, Fatima kćerka Muhamedova, osnovala je prvu visoku školu u obliku kakvom danas poznajemo naše univerzitete. Ne osnovne ili srednje škole, nego univerzitete! Univerzitet, odnosno visoka škola, kako se tada zvalo, imao je ime: Džamia’ el-Karavijjin (Engleski: Jamiah al-Qarawiyyin, Arapski: جامعة القرويين‎), prema njenom rodnom gradu. Interesantno je ovdje spomenuti, da iako tunižanka, pomenuti univerzitet osnovala je u Maroku 859. godine, odnosno prije više od 1150 (hiljadu sto i pedeset) godina! Ime je, naravno sačuvano do danas i to je prema UNESCO najstarija visoka obrazovna institucija koja radi u kontinuitetu više od 1150 godina.

Upravo, slijedeći koncept koji je imao Univerzitet slavne Fatime kćerke Muhammedove kasnije će se osnovati univerzitet u Bolonji (1088), te u Oksfordu (oko 1096). Skoro 200 (dvije stotine) godina kasnije!

Univerzitet i dan danas veoma pažljivo brine o vjerskom i svjetovnom obrazovanju žena, kao i u godinama osnivanja. Jedna od najpoznatijih žena, svršenica ovog univerziteta je i Fatima el Kabbadž, koja je godinama bila član uleme — izvršnog vijeća islamskih mislilaca.

Kod spomena univerziteta, samo ćemo kratko spomenuti još dva, također veoma značajana univerziteta u Zlatno doba nauke — islamske civilizacije imena “Kuća mudrosti” i “El-Azhar”, koji su osnovani podrškom i sredstvima tadašnjeg halife u Bagdadu, odnosno u Kairu. Kuća mudrosti i El-Azhar osnovani su u devetom stoljeću, pri čemu El-Azhar postoji i danas, dok Kuća mudrosti, nažalost ne.

0

Hits: 7