Ebu Zejd ‘abdurahman ibn Muhammed ibn Haldun el Hadrami (Engleski: Abū Zayd ‘Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Khaldūn al-Ḥaḍramī, Arapski: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي)

Poznatiji samo kao Ibn Haldun rođen 27. maja 1332. godine u Tunisu, a preselio na drugi, bolji svijet 17. marta 1406. u Kairu. Iako je Ibn Haldun prvenstveno poznat kao historičar i filozof prije svega zbog njegovog djela o historiji naziva Mukaddima (Uvod). Smatra se i osnivačem sociologije! Iako sam naziv sociologija će doći tek mnogo stoljeća kasnije s Kontom, Ibn Haldun je imao veoma široke poglede, znanje, istraživanja kao i pisalačku moć. Ako nikada nismo bili u prilici čitati neka od njegovih djela i razmišljanja, odnosno tumačenja njegovih djela, onda je možda sada idealna prilika, a posebno zbog društveno socijalnog statusa bosanskohercegovačkog društva. Velika imena turske u oblasti historije su izučavala njegova djela i na osnovu njih pokušali da dokuče uzroke i padove Osmanskog carstva. Ibn haldun je vjerovao da se ciklusi mijenjaju svakih 120 godina.

0

Hits: 11