Kaste i Aura na Indijskom podkontinentu

Indijski podkontinent boluje od neraščićenih odnosa sa historijom po pitanju klasnog društva. Ono je još uvijek izrazito piramidalno iako su kaste zakonom zabranjene još davne 1950. godine.

Kaste su u neka pradavna vremena (vjerovatni prije više hiljada godina) imali isključivo duhovni karakter. Na osnovu boje aure koju neko ima prema tome je zauzimao društveni status. Kasnije, generacijama i generacijama to je iskrivljeno, pa danas kaste nemaju nikakvog dodira sa duhovnošću ili pak aurom, nego isključivo sa bojom kože. Što nas dovodi do zaključka da su ljudi na Indijskoom podkontinentu izrazito rasistički nastrojeni, klasificirajući društvo samo i isključivo prema boji kože.

Sa slike u prilogu se može vidjeti da oni sa najsvjetlijom bojom kože su na vrhu piramide (to bi trebalo da znači da su duhovno najčići, najopljemenjeniji, najplemenitiji, najmoralniji, … i zato imaju svijetlu auru), dok su oni sa izrazito tamnom bojom kože, koja u Indiji nije poput one kod ljudi sa Afričkog kontinenta, nego više tamno siva na samom dnu. Ili nerijetko, nisu čak ni dio piramide!

Zbog toga u Indiji i dan danas određene (zabranjene) kaste, odnosno porodice nasljeđuju ne samo imetak, nego i društveni položaj. Slično kao što je bilo u Bosni i Hercegovini tokom feudalnog društvenog uređenja, kada su begovi uvijek ostajali begovi, a kmetovi ostajali kmetovi bez obzira na imetak ili obrazovanje.

Na Indijskom podkontinentu oni svjetlije puti uglavnom žive na sjeveru (zbog toga je valjda glavni grad gore, odozgo se upravlja svime, oni su više konzervativni, nerijetko fašistički nastrojeni i slično), dok su oni tamnije puti uglavnom na jugu.

Za one koji imaju dodira sa sufizmom i različitim duhovnim stepenima i uzdizanjima u sufizmu može se vrlo lahko napraviti paralela između aura (duvhovnog uzdizanja) u indijskoj kulturi i duhovnog uzdizanja kroz odgoj duše u sufijskim redovima. Od samog opisa stepenova, do toga kako se određeni stepeni postižu. Naravno, oni tvrdokorni među muslimanima će reći kako je to sve novotarija i autostrada ka džehennemskim provalijama, dok će ljubitelji mistike to prigliti i reći kako u tome nema apsolutno ničega suprotnom Šerijatu. Svakako, većina sufija će to odbaciti po kratkom postupku, ne želeći uopšte o tome razmišljati ili diskutovati, ali kako rekosmo, paralela se doista može relativno lahko napraviti.

2

Hits: 55