Kad srce kaže Indija

Kada se kaže Indija, prva ascoijacija ogromnoj većini ljudi u svijetu je Tadž Mahal. Međutim, Tadž Mahal je monument muslimana, odnosno iskazivanja ljubavi muslimanskog vladara prema svojoj supruzi.

Demografija Indije

Indija je jedna od najmnogoljudnijih zemalja svijeta. Tačnije, Indijski podkontintent je najmnogoljudniji – čak za 300 miliona više od Kine. Ali je taj kontinent uticajem Britanaca (koji su bili kolonizatori tog područja oko 200 godina) podijeljen na nekoliko zemalja. Britanci (veoma pametni, aman zaman!) odcijepili su područja s većinskim muslimanskim stanovništvom od tadašnje Velike Indije i dobio se Pakistan i Istočni Pakistan. Koji su (svega! – nešto kao Tirana u Albaniji i Hamburg na sjeveru Njemačke) 2000km daleko jedni od drugog. Britanci su imali i (super ideju!) da naprave 2000km koridor kroz cijelu Indiju kako bi spojili ta dva Pakistana (netom ispod Himalaja). Međutim, Istočni Pakistan je izvojevao svoju vlastitu nezavisnost te je postao Bangladeš.

Ostale male državice koje su se na ovaj ili onaj način odvojile (ili možda nikada nisu ni bile dio državnog uređenja kako se poznaje u zadnjih 100g) na Indijskom podkontinentu su:

  1. Bandgladeš (koji spomenusmo)
  2. Butan
  3. Maldivi
  4. Nepal
  5. Pakistan
  6. Šri Lanka

Sa Indijom tih šest zemalja ukupno ima 1,7 MILIJARDI stanovnika!
Indijski podkontinent (2,6 miliona kvadratnih kilometara) je nešto malko veći od Evrope (2,4 miliona kvadratni kilometara), ako se izuzme Rusija. U Evropi (uključujući i Rusiju i Tursku – koja nije uključena u površinu naprijed) živi oko 750 miliona ljudi. Tj, na nešto malko većem području od Evrope, na Indijskom podkontinentu živi čak milijardu ljudi više! Ili više nego 2,5 puta!

Religija

Napred spomenuti (pripametni) Britanci, htjeli su da (valjda) učine neke usluge muslimanima i ostalim etničkim/religijskim skupinama, pa ih podijeliše. Tako primjera radi u

  1. Pakistanu živi 230 miliona stanovnika, gdje 80% čine Sunijski muslimani, 16% Šiitski i resto ostale religije.
  2. Bangladešu živi 161 milion stanovnika, gdje je muslimana 90% a resto čine ostale etničke/religijske skupine Indijskog podkontinenta.

Dok u Indiji, koja je eto trebala pripadati nemuslimanima, živi 1,4 milijarde stanovnika. Muslimana je tu 14% odnosno 172 miliona. Što će reći, iako su (pripametni Britanci) htjeli da naprave etnički/religijski čiste države u Indiji živi više muslimana nego u Istočnom Pakistanu, tj. Bangladešu. Muslimani su inače druga najveća religijska skupina u Indiji, a koji su upravljali indijskim podkontinentom više od 500 godina dok nisu došli (pripametni) Britanci.

3

Hits: 51