Pomozimo našim klijentima da budu bolji

Evo, sada kada se osvrnemo na prošle mjesece, a posebno godine možemo vidjeti da smo mnogo napredovali u svakom smislu. Neki se možda neće složiti s tim jer su očekivali bolje. Da li je moglo i trebalo biti bolje to je pitanje za neki drugi dan.

Ono što želim naglasiti danas je da svi treba veoma često da se vratimo na naše principe, da ih pročitamo, pokušamo razumjeti i naravno snažno ih slijediti.

Prvi naš princip je, vjerujem svi znaju, timski duh (team spirit), a koji se može postići najbrže i najkvalitetnije uz transparentnost. Nema potrebe da bilo ko od nas ide kod nekog menadžera i žali se na nekoga, ili barem to ne bi trebala biti tako česta pojava. Svi smo odrasli, zreli ljudi i želimo prije svega da budemo bolji. Ako imam nekih nesuglasica s kolegom ili kolegicom, daj da to riješimo između sebe. Budimo uvijek mi ti koji će prvi pozvati kolegu ili kolegicu na kafu, ovu besplatnu od firme, i da se razjasni na prijateljski, kolegijalan način nesuglasica koja se ima.

Na ovakav način ako budemo gradili ovu našu malu zajednicu, onda možemo očekivati mnoge uspjehe sa raznih strana.

Svjestan sam također da mnogi od vas ne vjeruju u ovu ideju. Ne vjeruje ni moj djed! Stalno mi govori, ne možeš tako! Ne smiješ biti takav! Ne smiješ biti transparentan. Ako budeš transparentan radnici će tražiti veću platu, klijenti će željeti uslugu za nižu cijenu, a država će htjeti svoj porez!

Da, ali ovo su druga vremena. Vremena u kojima nije profit jedini cilj. Nego i bolje i pravednije društvo. Ako budemo transparentni prema radnicima, oni će svoj posao obavljati kao da ga obavljaju za sebe, sa strašću. Ako budemo transparentni prema klijentima, oni će nas razumjeti i shvatiti naše troškove. A i zašto da izbjegavamo platiti državi porez? To ide za naše škole, puteve, zdravstvo i mnoštvo drugih stvari.

Zato, pozivam nas ponovo da se ne žalimo jedni na druge. Ne pričamo okolo jedni protiv drugih. Ne krijemo svoje znanje i vještine. Na proizvode koje pravimo gledajmo kao da su naši i pristupimo svemu kao cjelini. Ne gledajmo uskogrudno, samo šta i kako mi sami treba da uradimo i šta nas briga za ostale kolege i kolegice.

Čak i ako primijetimo da su naši klijenti ti koji se žale, ne žele da budu pošteni, transparentni. Nećemo ih ogovarati! Ne, nikako! Nećemo se ni žaliti na njih. Mi želimo i hoćemo da našim klijentima pomognemo da budu bolji, pravedniji, transparentniji i mi čvrsto vjerujemo da će im to donijeti mnogo uspjeha.


Možemo li zamisliti jedan ovakav govor od nekog poslodavca u ovim vremenima u kojima sada živimo? Ili je ovo samo utopija, ubleha, ili šta već? (Da, ovaj gorov je istinit!)

0

Hits: 1