SMART Goals – Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely

Prostim prevodom riječi koje u engleskom jeziku čine akronim SMART dobijaju se slijedeće riječi:

 • Svojstvenost
 • Mjerljivost
 • Dostižnost
 • Razboritost
 • Pravovremenost

Cilj je nešto što svako živo biće ima. Međutim, ljudi kao razumna živa bića imaju vlastite i zajedničke ciljeve kako za poslovanje, tako i za lični život čime se dobija osjećaj usmjerenosti, motivacije, jasne žiže i redaju se po važnosti. Postavljajući ciljeve, pruža se jasna mogućnost da se isti i ostvare. SMART ciljevi se koristi da pomognu u postavljanju ciljeva. Kao što se moglo vidjeti na početku, SMART je akronim sastavljen od pet riječi, a uz pomoć kojih se mnogo lakše može i treba postaviti jasan cilj koji treba ili se želi ostvariti. Te riječi pobliže imaju značenje:

 • Svojstvenost (Specific) – Dobro opisano, jasno i nedvosmisleno. Ima svoju vlastitu osobnost, svojstvenost.
 • Mjerljivost (Measurable) – Sa posebnim, jasnim mjerilima za ocjenjivanje napretka ka ostvarenju cilja.
 • Dostižnost (Achievable) – Ostvarivo i nije nemoguće postići.
 • Razboritost (Realistic) – Nadohvat ruke, realno i relevantno s razboritošću za životnu svrhu.
 • Pravovremenost (Timely) – S jasno sažetim vremenskim okvirom, uključujući datum početka i datum završetka. Svrha je stvaranja hitnosti – bez odlaganja (u nedogled).

SMART Goal SpecificSvojstvenost

Ciljevi koji su osobeni, svojstveni, jasno i nedvosmisleno opisani imaju mnogo većeg izgleda i prilike da budu i postignuti. Da bi se ostvario ovaj prvi cilj, nepohodno je voditi se s pet pitanja koja počinju s “W” i to (Who, What, Where, When i Why), odnosno:

 • Ko – ko je uključen u ovaj cilj?
 • Šta – Šta se želi postići ovim ciljem?
 • Gdje – Gdje se postiže ovaj cilj?
 • Kada – Kada se želi postići ovaj cilj?
 • Zašto – Zašto se želi postići ovaj cilj?

Prije svega valja obratiti pažnju da se namjerno kod svakog pitanja pisalo “ovaj cilj” kako se ne bi izgubila žiža. Kod opisivanja svakog pojedinog cilja ne smije se izgubiti iz vida nikada speficičnost, osobenost onoga na što se stavlja žiža, pa zato treba stalno ponavljati ili opštu frazu “ovaj cilj” ili zaista naziv cilja što je svakako mnogo bolje.

Primjeri I

Opšti cilj je: Želim biti u formi.

Ako se postave gore spomenuta pitanja, odgovori bi mogli biti:

 • Ja
 • Biti zdraviji i u formi
 • Lokalna teretana
 • U narednih par mjeseci, pa do kraja života
 • Da bih bio/bila od koristi sebi i drugima

Tada bi rečenica izgledala: (Ja) Želim da se učlanim u teretanu u lokalnom klubu (Gdje) i radim četiri dana u sedmici, kako bih bio/la zdraviji/a (Šta), te time u narednih par mjeseci da budem u formi (Kada), kako bih bio/la od koristi sebi i drugima (Zašto).

Primjer II

Opšti cilj je: Želim pročitati stručnu knjigu

Ako se postave gore spomenuta pitanja, odgovori bi mogli biti:

 • Ja
 • Steći novo stručno znanje
 • U gradskom prevozu
 • Naredne dvije sedmice
 • Imam projekat zbog kog mi je to znanje neophodno

Tada bi rečenica izgledala: (Ja) Želim da kupim i pročitam knjigu u gradskom prevozu vozeći se na posao i s posla svaki dan (Kada, Gdje) tako da usvojim novo znanje (Šta) za projekat koji mi počinje u naredne dvije sedmice (Zašto).

Primjer III

Opšti cilj: Želim biti programer

Ako se postave gore spomenuta pitanja, odgovori bi mogli biti:

 • Ja
 • Želim biti samostalni programer
 • Na fakultetu
 • U naredne tri godine
 • Da bih osigurao sebi i svojima primanja u poslu koji volim

Tada bi rečenica izgledala: (Ja) Želim da upišem trogodišnji (Kada) fakultet za informacione tehnologije na univerzitetu AABB (Gdje) kako bih stekao/la znanje i vještine da budem nezavisan/na, samostalan/na programer/ka, sposoban/na (Šta) da sebi priušti primanja dostojna čovjeka, a da radim ono što volim i u čemu uživam (Zašto).

Rim nije izgrađen za jedan dan!

Iz sve tri primjera, a posebno posljednjeg da se zaključiti da je neophodno jako mnogo vremena da bi se cilj i ostvario. Stoga je veoma važno na svako pitanje odgovarati pošteno, pravedno, smisleno, jasno, nedvosmisleno, precizno, razumno, empatično, promišljeno.

SMART Goal MeasurableMjerljivost

Svaki cilj, ako se zaista želi i postići, mora imati jasna mjerila napretka. Ako se nemaju mjerila napretka, onda je nemoguće pratiti napredak i neće se znati je li se na pravom putu kao ostvarenju konačnog cilja. Da bi se postigao cilj mjerljivosti neophodno je postaviti slijedeća pitanja i na njih, svakako, dati pošten odgovor:

 • Koliko mnogo/Koliko čega?
 • Kako da znam jesam li postigao/postigla zadati cilj?
 • Šta su pokazatelji napretka?

Nadovezujući se na prethodne primjere to bi moglo izgledati nešto kao:

Primjer I

Želim steći članstvo u lokalnoj teretani i vježbati četiri puta sedmično (Koliko) kako bih bio/la u formi i zdraviji/ja. Svake sedmice ciljaću na to da izgubim jedan kilogram (Pokazatelji napretka, pokazatelj je li cilj ostvaren).

Primjer II

Želim kupiti knjigu i čitati je svaki dan (Koliko) u gradskom prevozu vozeći se do posla i nazad kako bi bio/la spreman/la s znanjem i vještinama za novi projekat koji dolazi za dvije sedmice. Svaki dan ću ciljati da pročitam 25 strana (Pokazatelji napretka, pokazatelj je li cilj ostvaren).

Primjer III

Želim upisati trogodišnji fakultet (Koliko) kako bih bio/la samostalan/a programer/ka. Ciljaću da svaki ispit položim u prvom roku (Pokazatelji napretka, pokazatelj je li cilj ostvaren).

SMART Goal AchievableDostižnost

(Pametni – SMART) cilj mora biti dostižan i izvodiv. Ovo bi trebalo da pomogne kako ostvariti cilj i kako raditi na njemu. Izvodivost cilja treba da teži ka tome da bude izazovan, ali i dovoljno dobro objašnjen i opisan da ga se može i ostvariti. Potrebno je postaviti slijedeća pitanja:

 • Imam li dovoljno pomoćnih/direktnih sredstava da bih postigao/la cilj? Ako ne, šta mi nedostaje?
 • Jesu li drugi uspjeli u ovome?

Kao što se može vidjeti iz pitanja, veoma je važno biti pošten prema sebi. Ako se nema sredstava da se uplati članstvo u lokalnoj teretani, kupi knjiga ili pak upiše fakultet, moraju se ili iznaći alternative (vježbati na otvorenom, posuditi knjigu, pohađati besplatne kurseve) ili pak obezbijediti sredstva (pozajmica, kredit, prodati nešto vrijedno što se ima, izvršiti zamjenu, …).

SMART Goal RealisticRazboritost

(Pametni – SMART) cilj mora biti i razborit, jer se cilj može postići samo obzirom na raspoloživa sredstva i vrijeme. Cilj je vjerovatno razborit ako se vjeruje da je ostvariv. Potrebno je postaviti slijedeća pitanja:

 • Je li cilj razborit i nadohvat ruke?
 • Je li cilj dostupan obzirom na raspoloživa sredstva i vrijeme?
 • Da li je moguće obećati postizanje cilja?

Kao što se vidi iz pitanja, ako cilj nije razborit (realan), čemu uopšte pristupati ostvarivanju cilja? Ili pak, ako je cilj i razborit, ali iz nekog razloga, npr. vanjskog uticaja (politike, ekonomije, mjesta) jednostavno je nedostupan, kako uopšte pristupiti ostvarivanju cilja? I veoma važno: Da li se za cilj koji se postavlja smije dati obećanje da će biti ostvaren baš na vrijeme i baš onakav kako se planira?

SMART Goal TimelyPravovremenost

There is Time! | Christian Wallpapers
Izvor: wallpaperscristaos.com.br

(Pametni – SMART) cilj mora biti vremenski određen, ne samo s datumom završetka, nego i s datumom početka. Ako cilj nije vremenski ograničen, neće se dobiti osjećaj hitnosti i motivacije te će se (vjerovatno) odgađati u nedogled. Potrebno je postaviti slijedeća pitanja:

 • Da li je cilj ograničen tačnim datumom?
 • Do kada se želi ostvariti cilj?

Ako za postizanje cilja već unaprijed postoji tačno određen datum vanjskim uticajima, potrebno je vidjeti da li se cilj treba prilagoditi. Ako se uzme naprijed navedeni Primjer II, i ako projekat počinje sutra, tada se nema vremena niti mogućnosti da se knjiga pročita u prevozu u naredne dvije sedmice čitajući 25 strana na dan. Potrebno je iznaći realistične, razborite alternative.

Ili ako se uzme naprijed navedni Primjer I može se reći da će se učlaniti u lokalnu teretanu u naredna dva mjeseca, ali već četiri sedmice nakon toga neophodno je izgubiti 4 kilograma tjelesne mase.

Zašto je sve ovo važno?

Télécharger 2048x1152 textures de bois de travail ...
Izvor: www.fondsecran.eu

Nadamo se da je potpuno jasno da su sva pitanja veoma važna i da je neopodno biti pošten i pravedan kod davanja odgovora. Mnogi pojedinci, ali i firme, nažalost, postavljaju potpuno nerazumne (nerelane) ciljeve, te ih nikada ne ostvare i dolaze u razne faze (lične: depresija, osjećaj nemoći, anksioznost, …), profesionalne (gubitak poslovanja, klijenata, parnera, …).

Ako se cilj opiše na način: “Želim biti najbolji/a u A”, to će vjerovatno voditi ka neuspjehu, jer je cilj isuviše opšti i neodređen bez osjećaja za smijer “kretanja”.

Uz pomoć SMART metode ciljevi postaju određeni, svojstveni, mjerljivi, ostvarivi, razboriti i pravovremeni. SMART metoda pomaže pojedincu i grupama da se odgurnu dalje, izdignu više, pomaže da se vidi dalje, daje (jasan) smijer ka ostvarivanju željenih ciljeva.

0

Hits: 63